Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Elektrik-Elektronik Fakültesi / EHB 463 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Haberleşme Sistemleri
İngilizce Communication Systems
Dersin Kodu
EHB 463 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Hasan Ümit Aygölü
Dersin Amaçları 1. Temelband ve band geçiren sayısal modülasyon tekniklerini ve sistemlerini öğretmek.
2. İleri sayısal modülasyonlu sistemleri analiz atme becerisini kazandırmak.
3. Sayısal modülasyonlu sistem tasarlama becerisini kazandırmak.
Dersin Tanımı Zaman bölmeli çoğullama teknikleri, PCM hiyerarşileri, çerçeve yapıları, çerçeve ayar yöntemleri. Hat kodlama teknikleri, İleri sayısal modülasyon teknikleri ve sistemleri: M-li ASK, M-li QAM, M-li PSK, M-li FSK, MSK, GMSK, CPM, CPFSK, spektral analizleri ve hata başarımları. Sayısal iletişim sistemlerinde eşzamanlama teknikleri, saat ve taşıyıcı bilgisinin elde edilmesi. Gezgin iletişim sistemlerinin temelleri, sönümlemeli kanallar, çok yollu kanallar.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler,
I. Eşzamanlı ve eşzamanlı olmayan TDM yapılarını kullanma,
II. Temelband veri iletim sistemlerinde hat kodlamasından yararlanma,
III. İleri sayısal modülasyonlu işaretlerin spektral özelliklerini elde etme,
IV. İleri sayısal modülasyonlu sistemlerin gürültü altında hata başarımlarını değerlendirme,
V. Sayısal iletişim sistemlerinde eşzamanlama poblemlerini çözme,
VI. Temel sayısal modülasyon tekniklerini kullanan gezgin iletişim sistemlerinin hata başarımlarını değerlendirme,
becerilerini kazanır.
Students who pass the course
Önkoşullar EHB 352 MIN DD veya EHB352E
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020