Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Elektrik-Elektronik Fakültesi / KON 214 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sistem Modelleme ve Simülasyon
İngilizce System Modeling and Simulation
Dersin Kodu
KON 214 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Hakan Temeltaş
Hakan Temeltaş
Dersin Amaçları 1. Öğrencileri dinamik sistemlerin modelleme ve simülasyonunu yapmak üzere eğitmek
2. Öğrencilere mekanik, elektrik, elektromekanik, akışkan, ısıl ve bunlardan oluşan karma sistemlerin modellemesini ve lineer olmayan sitemlerin lineerleştirilmesini öğretmek
3. Öğrencileri dinamik sistem cevaplarının analitik ve nümerik olarak çözmeyi öğretmek
4.Kontrol Mühendisliği problemlerini çözmek için yazılım paketleri kullanabilme deneyimi sağlamak
5 .Eleştirel düşünme becerilerini geliştirme ve açık sorunların çözümü için yetilerini attırma imkanı sağlamak,
Dersin Tanımı Sistem modelleme ve simülasyonuna giriş. Laplace transformasyonları. Matematiksel modeller. Mekanik sistemlerin modellenmesi. Elektriksel sistemlerin modellenmesi. Elektromekanik sistemlerin modellenmesi. Akışkan sistemlerin modellenmesi. Isıl sistemlerin modellenmesi. Karmaşık sistemlerin modellenmesi. Lineer olmayan sistemler ve lineer eştirme. Giriş çıkış sistemlerinin analitik çözümleri. Giriş çıkış denklemlerinin nümerik çözümleri.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Dinamik sistem modelleme ve simülasyonunun kontrol mühendisliği için önemini anlamış olma,
II. Dinamik sistemleri zaman ve frekans tanım bölgelerinde modelleyebilme,
III. İşaret akış diyagramlarını kullanma,
IV. Blok diyagramlarını kullanma,
V. Mekanik, elektrik, elektromekanik, akışkan, ısıl ve karma sistemlerin matematiksel modelini çıkarma,
VI. Dinamik sistem cevaplarını analitik ve nümerik olarak çözebilme,
VII. Lineer olmayan dinamik sistemleri lineerleştirebilme
VIII. Lineer ve lineer olmayan dinamik sistemlerin analiz ve simülasyonlarında yazılım gereçleri kullanabilme,
IX. Birinci ve ikinci dereceden lineer sistemlerin basamak cevabını yorumlayabilme
becerilerini kazanır .
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Ogata, K., "System Dynamics", 4th Edition Prentice Hall, 2004, ISBN: 0-13-142462-9
Diğer Referanslar Norman S. Nise, Control System Engineering, 6.th Edition, John Wiley & Sons,, USA, ISBN:13 978-0470-54756-4

Woods, R. L., Lawrance, K. L., "Modeling and Simulation of Dynamic System", Prentice-Hall, New York, USA, ISBN:
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024