Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Elektrik-Elektronik Fakültesi / EHB 211 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Elektrik Devre Temelleri
İngilizce Basics of Electrical Circuits
Dersin Kodu
EHB 211 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Yüksel Çakır
Dersin Amaçları 1.Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini Elektronik Mühendisliği alanında uygulama becerisi
2.Elektrik devrelerinin ve elemanlarının modellerinin öğrenilmesini sağlamak
3.Elektrik devrelerinin analiz etme yeteneği kazandırmak
Dersin Tanımı Fiziksel devreler. Fiziksel devrelerde akım ve gerilimin ölçülmesi ve modellenmesi. Yük, akı, güç ve enerji fonksiyonlarının tanımı ve dalga biçimlerinin modellenmesi. Kirchoff yasaları: Akım ve gerilim denklemleri. Yük ve akı bağıntıları. Devre grafları. Garf matrisleri. İdeal devre elemanları. Fiziksel devre elemanlarının modellenmesi. Lineer olmayan devre elemanlarının küçük işaret modelleri. Elektrik devrelerinin sınıflandırılması. Lineer ve lineer olmayan direnç devrelerinin incelenmesi: Çevre akımları ve düğüm gerilimleri yöntemleri. Çarpımsallık, toplamsallık. Thevenin ve Norton teoremleri. Dinamik devrelerin incelenmesi: Durum değiskenleri yöntemi. Birinci ve ikinci mertebeden dinamik devrelerin çözümü.
Dersin Çıktıları I.Elektrik devrelerindeki temel 2-uçlu ve çok uçlu elemanlarını öğrenmekI
II.Kirchoff’un akım ve gerilim yasalarının öğrenmek
III.Düğüm gerilimleri ve çevre akımı yöntemleri ile dirençli devreleri analizini yapmak
IV.Lineer olmayan elemanların lineerleştirilmiş modellerinin öğrenmek
V.İkinci dereceden RLC devrelerin analizini öğrenmek
Önkoşullar MAT 281 MIN DDveya(or)MAT 281E MIN DDveya (or) MAT 261 MIN DDveya (or) MAT 261E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Lineear and Nonlinear CircuitsL.O.Chua, C.A. Desoer,E.S. Kuh 1987-McGraw Hill
Diğer Referanslar Electric Circuits J.W. Nilsson, Riedel, 2010 Pearson
Elektrik Devrelerinin Analizi Prof. Dr. Cevdet Acar 1995-İTÜ Elektrik-Elektronik Fak.
Devre Analizi dersleri KısımI, Tokad 1986-Çağlayan Kitabevi
Analysis of Linear Circuits Clayton R.Poul McGraw-Hill
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023