Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Elektrik-Elektronik Fakültesi / EHB 454 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Haberleşme Teorisi
İngilizce Communication Theory
Dersin Kodu
EHB 454 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Hasan Ümit Aygölü
Hasan Ümit Aygölü
Dersin Amaçları 1. İletişim sistemlerinde gürültünün modellenmesini ve etkilerini öğretmek.
2. Analog ve darbe kod modülasyonlu sistemlerinin başarımlarını gürültü altında analiz
etme ve değerlendirme becerisini kazandırmak.
3. Analog modülasyonlu sistem tasarlama becerisini kazandırmak.
Dersin Tanımı Rastlantı süreçleri, gürültünün modellenmesi: Gauss gürültüsü, beyaz gürültü, darbandlı gürültü. Genlik
modülasyonlu sistemlerde gürültünün etkisi. Taşıyıcılı genlik, çift yan band, tek ve artık yan band
modülasyonlu sistemlerin demodülasyon sonrası işaret-gürültü oranı bakımından karşılaştırılmaları.
Üstel modülasyonlu sistemlerde gürültü analizi, frekans modülasyonunda eşik etkisi. Darbe kod
modülasyonlu sistemlerde gürültü analizi, genlik ve frekans modülasyonlu sistemlerle karşılaştırılması.İlişkili iletim teknikleri, kısmi yanıtlı kodlama.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler,
I. İletişim sistemlerinde gürültü modellerini kullanabilme,
II. Analog genlik modülasyonlu sistemlerin gürültü altında başarımlarını değerlendirebilme,
III. Analog üstel modülasyonlu sistemlerin gürültü altında başarımlarını değerlendirebilme,
IV. Darbe kod modülasyonlu sistemlerin gürültü altında başarımlarını değerlendirebilme,
V. Farklı modülasyon türlerini kullanan iletişim sistemlerinin gürültü altında başarımlarını
karşılaştırabilme,
VI. İlişkili sayısal iletim tekniklerini kullanabilme, becerilerini kazanır.
Önkoşullar EHB 351/351E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023