Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Elektrik-Elektronik Fakültesi / KON 313 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Geribeslemeli Kontrol Sistemle
İngilizce Feedback Control Systems
Dersin Kodu
KON 313 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Müjde Güzelkaya
Dersin Amaçları 1. Öğrencileri doğrusal sürekli kontrol sistemlerinin analizini yapmak üzere eğitmek
2. Öğrencileri, köklerin yer eğrisi, frekans cevabı ve durum uzayı gösterilimleri gibi kontrol
mühendisliği araçlarını kullanmak üzere eğitmek
3.Kontrol Mühendisliği problemlerini çözmek için yazılım paketleri kullanabilme deneyimi sağlamak
4 .Eleştirel düşünme becerilerini geliştirme ve açık sorunların çözümü için yetilerini attırma imkanı sağlamak,
Dersin Tanımı Geribeslemeli kontrol sistemlerine giriş. Geçici zaman ve sürekli hal davranış kriterleri. Kararlılık analizi.
Köklerin geometrik yerleri. Frekans tanım bölgesi kriterleri. Nyquist Diyagramı ve Nyquist Kararlılık
Kriteri. Bode Diyagramları. Kapalı çevrim frekans cevabı. Durum uzayı gösterilimleri.
Dersin Çıktıları I. Geribesleme kavramını anlamış olma,
II. Zaman tanım bölgesi kriterlerini kullanabilme,
III. Kararlılık kavramını anlamış olma ve Routh Hurwitz Kriterini kullanma,
IV. Köklerin geometrik yer eğrisini çizebilme ve yorumlama,
V. Frekans tanım bölgesi kriterlerini bilme,
VI. Nyquist diyagramını çizebilme ve kararlılık kriterini kullanma,
VII. Bode diyagramlarını çizebilme ve yorumlama,
VIII. Kapalı çevrim frekans cevaplarını yorumlama,
IX. Kontrol sistemlerini durum uzayında gösterme
becerilerini kazanır.
Önkoşullar KON 214 Sistem Modelleme ve Simülasyon MIN DD veya(or) KON 214E System Modelling and Simulation MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı B J Kuo (1999) “Otomatik Kontrol Sistemleri”, translator: A Bir, Literatür Yayınları, Istanbul, Turkey, ISBN: 975 – 7860-94-8
Diğer Referanslar * N.S. Nise(2004), “ Control Systems Engineering”,John Wiley&Sons, ISBN: 0-471-44577
* C.J. Phillips and R.D. Harbor (1988), “Feedback Control Systems” Prentice-Hall, New York, USA, ISBN: 0-13-313917-4
* J. Van de Vegte (1994), “Feedback Control Systems”, Prentice-Hall, New York, USA, ISBN: 0-13-191503-7
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024