Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Elektrik-Elektronik Fakültesi / EHB 211 - Elektrik Devre Temelleri
 

EHB 211 - Elektrik Devre Temelleri

Dersin Amaçları

1. Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini Elektronik Mühendisliği alanında uygulama
becerisi
2.Elektrik devrelerinin ve elemanlarının modellerinin öğrenilmesini sağlamak
3.Elektrik devrelerinin analiz etme yeteneği kazandırmak

Dersin Tanımı

Fiziksel devreler. Fiziksel devrelerde akım ve gerilimin ölçülmesi ve modellenmesi. Yük, akı, güç ve enerji
fonksiyonlarının tanımı ve dalga biçimlerinin modellenmesi. Kirchoff yasaları: Akım ve gerilim
denklemleri. Yük ve akı bağıntıları. Devre grafları. Garf matrisleri. İdeal devre elemanları. Fiziksel devre
elemanlarının modellenmesi. Lineer olmayan devre elemanlarının küçük işaret modelleri. Elektrik
devrelerinin sınıflandırılması. Lineer ve lineer olmayan direnç devrelerinin incelenmesi: Çevre akımları ve
düğüm gerilimleri yöntemleri. Çarpımsallık, toplamsallık. Thevenin ve Norton teoremleri. Dinamik
devrelerin incelenmesi: Durum değiskenleri yöntemi. Birinci ve ikinci mertebeden dinamik devrelerin
çözümü.

Koordinatörleri
Selçuk Paker
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023