Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Elektrik-Elektronik Fakültesi / EEF 210E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Diferansiyel Denklemler
İngilizce Differential Equations
Dersin Kodu
EEF 210E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Erhan Yumuk
Dersin Amaçları 1. Diferansiyel denklemleri anlamak, kurmak, çözmek ve yorumlamak için gerekli olan temel kavramları tanıtmak.
2. Çeşitli tipte diferansiyel denklem çözme teknikleri öğretmek.
3. Matematik bilgisini temel bilim ve mühendislik problemlerini çözmede kullanabilme becerisi kazandırmak
Dersin Tanımı Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler, İkinci Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklemler, Yüksek Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklemler,Laplace Dönüşümleri, Birinci Mertebeden Lineer Denklem Sistemleri, İkinci Mertebeden Lineer Denklemlerin Seri Çözümleri
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. Diferansiyel denklemleri belli özelliklerine göre sınıflandırır.
2. Birinci mertebeden lineer ve belirli tipte lineer olmayan diferansiyel denklemleri çözer veçözümleri yorumlar.
3. Lineer denklem çözümleri için varlık ve teklik koşullarını anlar.
4. İkinci ve daha yüksek mertebeden sabit katsayılı lineer denklemler için çözüm bulur velineer bağımsız çözümlerden tüm çözümleri türetir.
5. Laplace dönüşümü kullanarak ilk değer problemleri çözer.
6. Lineer denklem sistemlerini lineer cebirsel yöntemler çözer.
7. İkinci mertebeden lineer denklemler için adi ve düzgün tekil noktalar etrafında seriçözümler bulur.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024