Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Elektrik-Elektronik Fakültesi / EEF 271E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Olasılık ve İstatistik
İngilizce Probability and Statistics
Dersin Kodu
EEF 271E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mustafa Doğan
Dersin Amaçları Bu dersin amacı olasılık ve istatistiğin temellerini vermektir. Bunları kestirim teorisinde ve haberleşme sistemlerinde uygulayabilecek altyapıyı kazandırmaktır.
Dersin Tanımı Temel olasılık, aksiyomlar ve temel teoremler, koşullu olasılık, Bayes kuralı; rassal değişkenler ve dağılımlar, Binom, Poisson ve Gauss dağılımları,; olasılık dağılımının ortalaması ve varyansı. Sürekli rassal değişkenler,ayrık rassal değişkenler, ortak olasılık yoğunluk fonksiyonları. Tanımlayıcı istatistik, örnekleme ve kestirim,hipotez ve güven aralığı, iddialar, testler ve sonuçlar.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci aşağıdaki becerileri kazanır
I. Bayes Teorisi de dahil olmak üzere rastgele bir deneyde bir sonucun olasılığını
hesaplayabilme becerisi
II. Temel dağılımlar hakkında bilgi edinme, ileri istatistiklere kullanabilme becerisi.
III. İstatistiksel testler ve veri analizleri yapar.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı John E. Freund's Mathematical Statistics with Applications, 7/E
Irwin Miller, Marylees Miller, PEARSON 2004.
Diğer Referanslar A. Papoulis, Probability&Statistics, Prentice Hall, 1990.
F. Mosteller, R.E.K. Rourke, G.B. Thomas, Jr., Probability and statistics
A.H. Kayran,M.N. Yücel, Olasılık Teorisi ve Stokastik Süreçler,2014,Papatya
Bayazıt M. Yeğen EB, Probability and Statistics for Engineers, Birsen yayınevi
Cevdet Cerit, Müşerref Yüksel, 2005, Olasılık ve İstatistik
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023