Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Elektrik-Elektronik Fakültesi / EHB 351E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Analog Haberleşme
İngilizce Analog Communications
Dersin Kodu
EHB 351E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Hakan Ali Çırpan
Dersin Amaçları 1. Analog haberleşme sistemlerinin analizi ve tasarlanmasına ilişkin kavramların verilmesi.
2. Analog genlik modülasyonu ve üstel modülasyon türlerinin ve analiz yöntemlerinin öğretilmesi.
3. Öğrencilerin ileri düzey sayısal haberleşme derslerine hazırlanması.
Dersin Tanımı Haberleşme sistemlerine giriş, modülasyon türleri, iletişimdeki kısıtlamalar. Spektral analiz. Enerji ve güç spektral yoğunluğu. İşaretlerin doğrusal sistemlerden iletimi. Genlik modülasyonu (GM) türleri: Taşıyıcılı genlik modülasyonu, taşıyıcısı bastırılmış çift yan band modülasyonu, tek yan band modülasyonu, artık yan band modülasyonu. Genlik modülatörleri, demodülatörleri. Üstel modülasyon türleri: Frekans ve faz modülasyonu (FM, PM). Frekans modülatörleri, demodülatörleri. Frekans bölmeli çoğullama (FDM). GM radyo yayıncılığı, FM radyo yayıncılığı, süperheterodin alıcılar. Stereo FM. Televizyon yayıncılığı.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanır:
I.Analog haberleşmedeki temel kavram ve kısıtlamaları anlama.
II.Fourier serisi ve dönüşümü teknikleri ile işaretlerin spektral özelliklerini analiz etme.
III.Doğrusal sistemlerden iletimi anlama ve iletim kanallarındaki gürültü, girişim gibi bozucu etkileri tanımlama.
IV.Çeşitli genlik modülasyonu (GM, ÇYB, TYB, AYB) türlerini anlama, genlik modülasyonlu işaretlerin zaman ve frekans bölgelerinde analizini yapma, modülatör/demodülatör yapılarını tasarlama.
V.Üstel modülasyon (FM,PM) türlerini anlama, üstel modülasyonlu işaretlerin zaman ve frekans bölgelerinde analizini yapma, modülatör/demodülatör yapılarını tasarlama.
VI.Frekans bölmeli çoğullama, stereo FM ve süperheterodin tekniklerini anlama.
VII.GM ve/veya FM ile radyo-TV yayıncılığı hakkında temel bilgi sahibi olma.
Önkoşullar TEL232 Analog İşaret İşleme veya TEL252 İşaretler ve Sistemler
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Communication Systems, S.Haykin and M. Moher, John Wiley & Sons, 5th Edition, 2009.
Diğer Referanslar 1) Communication Systems, A.B.Carlson, P.B.Crilly, J.C.Rutledge, McGraw-Hill, 4rd Edition, 2002.
2) An Introduction to Digital and Analog Communication Systems, S. Haykin and M. Moher, John Wiley & Sons, 2nd Edition, 2006
3) Fundamentals of Communication Systems, J.G.Proakis and M.Salehi, Prentice-Hall, 2005 .

4) İletişim Kuramı, H.Derin ve M.Aşkar, ODTÜ Yayınları, 1982.

5) Analog Haberleşme, A.H.Kayran, Birsen Yayınevi, 2002.

6) Modülasyon Teorisi, E.Panayırcı, İTÜ Yayınları, 1993.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020