Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Elektrik-Elektronik Fakültesi / EEF 212E / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1 Vektör analiz ve koordinat sistemleri, Diferansiyel operatörler, Gauss ve Stokes teoremleri, Sıfır denklikleri
2 Yük dağılımları, Coulomb yasası, Boş uzayda elektrostatik alan, Alan çizgileri, Elektrostatik potansiyel ve iş
3 Elektrostatik’in temel denklemleri, Gauss ve Poisson bağıntıları, Polarizasyon kavramı, dielektrik ve iletken cisimler, sınır koşulları
4 Görüntü yöntemi, Kondansatör, elektrostatik enerji yoğunluğu, Depo edilen enerji
5 Durgun Elektrik Akımı, Akım Yoğunluğu, Ohm Yasası, Direnç, Akım, Gerilim; Kirchoff Akım ve Gerilim Yasası
6 Boşlukta statik magnetik alan, Lorentz kuvveti, Biot-Savart yasası, Magnetik alan çizgileri
7 Amperé yasası, Vektör potansiyel, Magnetostatik’in temel denklemleri,
8 Magnetik malzemeler, Histerezis, Sınır koşulları, Endüktans, Magnetik Enerji
9 Genelleştirilmiş Amperé yasası, Faraday Yasası, Maxwell denklemleri ve Elektrodinamiğin temelleri
10 Magnetik devreler, Transformatörler, Elektromekanik enerji dönüşümü
11 R,L,C elemanlarının zaman domeni bağıntıları, Zamanda Harmonik kaynaklar, Fazör Gösterilim ve devre eşdeğerleri
12 Zaman ve Frekans domeni Dalga Denklemleri ve Genel Çözümleri
13 Zamanda Harmonik Dalgalar, Fazör Gösterilim. Elektromagnetik Spektrum
14 Düzlem Dalgalar, Frekans, Dalga Boyu, Faz Hızı, Elektromagnetik Dalgaların Uygulama alanları
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024