Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Elektrik-Elektronik Fakültesi / KON 301E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sistem Modeleme ve Simülaysonu
İngilizce System Modelling & Simulation
Dersin Kodu
KON 301E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 2 2 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Hakan Temeltaş
Dersin Amaçları 1. Öğrencileri dinamik sistemlerin modelleme ve simülasyonunu yapmak üzere eğitmek
2. Öğrencilere mekanik, elektrik, elektromekanik, akışkan, ısıl ve bunlardan oluşan karma sistemlerin modellemesini ve lineer olmayan sistemlerin lineerleştirilmesini öğretmek
3. Öğrencileri dinamik sistem cevaplarının analitik ve nümerik olarak çözmeyi öğretmek
4. Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği problemlerini çözmek için Matlab/Simulink/SimScape kullanmasını sağlamak
5. Eleştirel düşünme becerilerini geliştirme ve açık sorunların çözümü için yetilerini attırma imkanı sağlamak,
Dersin Tanımı Sistem modelleme ve simülasyonuna giriş, model gösterimi, model analizi yaklaşımları, mekanik sistemler, sürtünme, elektriksel sistemler, elektromekanik sistemler, akışkan sistemler, ısıl sistemler, kinematik modelleme, Newton-Euler hareket denklemleri, sistem simülasyonu
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Dinamik sistem modelleme ve simülasyonunun kontrol mühendisliği için önemini anlamış olma,
II. Dinamik sistemleri zaman ve frekans tanım bölgelerinde modelleyebilme,
III. Sistemlerin İşaret-Akış ve Enerji-Akış yöntemi ile modellenmesini anlamak
IV. Blok diyagramlarını kullanma,
V. Mekanik, elektrik, elektromekanik, akışkan, ısıl ve karma sistemlerin matematiksel modelini çıkarma,
VI. Lineer olmayan dinamik sistemleri lineerleştirebilme
VII. Rijit cisimleri kinematik hareket modellerini oluşturabilme
VIII. Newton-Euler yaklaşımı ile mekanik sistemlerin hareket denklemlerini oluşturabilme
IX. Lineer ve lineer olmayan dinamik sistemlerin analiz ve simülasyonlarında yazılım gereçleri kullanabilme,
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024