Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Elektrik-Elektronik Fakültesi / EEF 211 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Elektrik Devre Temelleri
İngilizce Basics of Electrical Circuits
Dersin Kodu
EEF 211 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Mürvet Kırcı
Dersin Amaçları 1. Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini elektrik, elektronik ve haberleşme mühendisliği alanında uygulama becerisi kazandırmak.
2.Elektrik devrelerinin ve elemanlarının modellerinin öğrenilmesini sağlamak.
3.Elektrik devrelerini analiz etme yeteneği kazandırmak.
Dersin Tanımı Fiziksel elektrik devreleri. Elektrik devre elemanlarının matematiksel modelleri. Güç ve enerji fonksiyonları. Aktif ve pasif elemanlar. Kirchhoff yasaları: Akım ve gerilim denklemleri. Graf teorisinin temel tanımları. Devre grafları ve graf matrisleri. Tellegen teoremi. İki ve çok uçlu devre elemanları: Direnç, kapasite, endüktans, bağımsız kaynaklar, bağımlı kaynaklar, jiratör, transistor, transformatör, işlemsel kuvvetlendirici. Lineer olmayan devre elemanları ve küçük işaret modelleri. Lineer ve lineer olmayan direnç devrelerinin incelenmesi: Çevre akımları ve düğüm gerilimleri yöntemleri. Thevenin ve Norton teoremleri. Dinamik (RLC)devrelerin incelenmesi: Durum denklemleri yöntemi. Birinci mertebeden durum denklemlerinin çözümü, Bilgisayar uygulamaları.
Dersin Çıktıları 1.Elektrik devrelerindeki temel 2-uçlu ve çok uçlu elemanları öğrenmek.
2.Devre kuramının temel yasalarını öğrenmek.
3. Düğüm gerilimleri ve çevre akımı yöntemleri ile direnç devrelerin analizini yapabilmek.
4. Lineer olmayan elemanların lineerleştirilmiş modellerini öğrenmek.
5.İkinci dereceden RLC devrelerinin analizini yapabilmek.
6. Eşdeğer devre kavramını öğrenmek.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Lineear and Nonlinear Circuits, L.O.Chua, C.A. Desoer, E.S. Kuh, McGraw Hill, 1987.
Devre Analizi Dersleri (Kısım I), Y. Tokad, Çağlayan Kitabevi, 1986.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024