Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Elektrik-Elektronik Fakültesi / EHB 307E - Haberleşme I
 

EHB 307E - Haberleşme I

Dersin Amaçları

1. Doğrusal ve üstel modülasyon tekniklerinin ve analiz yöntemlerinin öğretilmesi.
2. Haberleşme sistemlerinde gürültünün modellenmesi ve etkilerinin öğretilmesi.
3. Darbe modülasyonu tekniklerinin öğretilmesi.

Dersin Tanımı

Giriş, spektral analiz, doğrusal sistemlerden iletim. Doğrusal modülasyon teknikleri: Taşıyıcılı genlik (AM), çift yan bant (DSB), tek yan bant (SSB), artık yan bant (VSB) modülasyonu /demodülasyonu. Üstel modülasyon teknikleri: Frekans ve faz modülasyonu (FM ve PM)/demodülasyonu. Frekans bölmeli çoğullama (FDM). Stereo iletim. Süperheterodin alıcılar. Rastlantı süreçlerine giriş, gürültünün modellenmesi, AWGN kanal. Doğrusal ve üstel modülasyonlu sistemlerde gürültü analizi. Örnekleme, darbe genlik, genişlik, konum modülasyonları (PAM, PWM, PPM). Kuantalama, darbe kod modülasyonu (PCM), delta modülasyonu, farksal PCM. Sayısal PAM, PWM, PPM. Zaman bölmeli çoğullama (TDM).

Koordinatörleri
Semiha Tedik Başaran
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024