Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Elektrik-Elektronik Fakültesi / EHB 307 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Haberleşme I
İngilizce Communications I
Dersin Kodu
EHB 307 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
3 - - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü İbrahim Altunbaş
Dersin Amaçları 1. Genlik ve üstel modülasyon tekniklerinin ve analiz yöntemlerinin öğretilmesi.

2. Haberleşme sistemlerinde gürültünün modellenmesi ve etkilerinin öğretilmesi.

3. Darbe modülasyonu tekniklerinin öğretilmesi.
Dersin Tanımı Giriş, spektral analiz, doğrusal sistemlerden iletim. Genlik modülasyon teknikleri: Taşıyıcılı genlik (AM), çift yan bant (DSB), tek yan bant (SSB), artık yan bant (VSB) modülasyonu /demodülasyonu. Üstel modülasyon teknikleri: Frekans ve faz modülasyonu (FM ve PM)/demodülasyonu. Frekans bölmeli çoğullama (FDM). Stereo iletim. Süperheterodin alıcılar. Rastlantı süreçlerine giriş, gürültünün modellenmesi, AWGN kanal. Genlik ve üstel modülasyonlu sistemlerde gürültü analizi. Örnekleme, darbe genlik, genişlik, konum modülasyonları (PAM, PWM, PPM). Kuantalama, darbe kod modülasyonu (PCM). Delta modülasyonu, farksal PCM. Sayısal PAM, PWM, PPM. Zaman bölmeli çoğullama (TDM).
Dersin Çıktıları I. Haberleşmedeki temel kavram ve kısıtlamaları anlama, işaretlerin spektral özelliklerini analiz etme.
II. Doğrusal sistemlerden iletimi anlama ve iletim kanallarındaki gürültü, girişim gibi bozucu etkileri tanımlama.
III. Genlik modülasyonu (AM, DSB, SSB, VSB) tekniklerini anlama, genlik modülasyonlu işaretlerin zaman ve frekans bölgelerinde analizini yapma, modülatör/demodülatör yapılarını tasarlama.
IV. Üstel modülasyon (FM, PM) tekniklerini anlama, üstel modülasyonlu işaretlerin zaman ve frekans bölgelerinde analizini yapma, modülatör/demodülatör yapılarını tasarlama.
V. Frekans bölmeli çoğullama (FDM), stereo iletim ve süperheterodin alıcıyı anlama.
VI. Genlik ve üstel modülasyonlu sistemlerin gürültü altında başarımlarını değerlendirebilme.
VII. Örnekleme teoremi ve uygulamalarını öğrenme.
VIII. Darbe modülasyonu teknikleri (PAM, PWM, PPM, PCM, DM) hakkında bilgi sahibi olma.
Önkoşullar EHB 252 MIN DD
veya EHB 252E MIN DD
veya EHB 206 MIN DD
veya EHB 206E MIN DD
veya EEF 206 MIN DD
veya EEF 206E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024