Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Elektrik-Elektronik Fakültesi / KON 492E - Bitirme Tasarım Projesi
 

KON 492E - Bitirme Tasarım Projesi

Dersin Amaçları

1. Gereksinimleri karşılamak için sistem bileşenlerini ve kontrol sistemlerini analiz etmek ve
tasarlamak. [1]
2. Modern kontrol mühendisliği problemlerini tanımlamak, formüle etmek ve çözmek. [1]
3. Modern kontrol mühendisliği uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern
mühendislik araçlarını kullanmak. [3]
4. Etkili iletişim kurmak. [3,5]
5. Kontrol mühendisliğindeki güncel çalışma alanlarını küresel, ekonomik, çevresel ve
toplumsal bağlamdaki etkilerini göz önünde bulundurarak değerlendirmek, etik ve profesyonel
sorumluluklarının fakrına vararak uygun çözümler üretmek. [2,4]
6. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ve yollarını anlamak. [7]

Dersin Tanımı

Haftalık ders saati olmayan bu son dönem dersi bir tasarım projesini içerir (İki ya da üç kişilik gruplar oluşturulabilir). Tasarım projesi, yazılım ya da donanım projesi olabilir. Proje, proje seçiminden tamamlanmasına kadar tüm aşamaları kapsamalı ve bitiminde sunulmalıdır. Bu ders, öğrencilerin bölümdeki eğitimleri boyunca öğrendikleri bilgileri kullanmalarını sağlamayı

Koordinatörleri
Hakan Temeltaş
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024