Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Elektrik-Elektronik Fakültesi / ELK 493E - Aydınlatma Teknolojileri ve Fotometri Laboratuvarı
 

ELK 493E - Aydınlatma Teknolojileri ve Fotometri Laboratuvarı

Dersin Amaçları

- Işık kaynaklarının fotometrik, temporal, renksel ve elektriksel büyüklüklerinin deneysel devre sistemlerinin nasıl kurulacağı, bir ışık kaynağının karakteristik özelliklerinin hangi devre elemanları ve ölçü aletleri ile belirleneceğinin öğretilmesi.
- Fotometrik ölçümler için karanlık oda ortamında çalışma tecrübesi kazandırarak bir armatürün ışık akısı ve ışık dağılım eğrisi gibi önemli özelliklerinin tespit edilmesinin öğretilmesi.
- Deneysel çalışmada iş güvenliği konusunda gerekli alışkanlıkların kazandırılması.
- Deneylerden elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve raporlanması konusunda bilgi verilmesi.
- Dialux Evo aydınlatma benzetim programının temel kullanımının öğretilmesi.
- Takım çalışmasının teşvik edilmesi.

Dersin Tanımı

Işık akısı, ışık şiddeti, aydınlık düzeyi, parıltı gibi fotometrik büyüklükler, fliker, stroboskopik etki gibi temporal büyüklükler, bağıl renk sıcaklığı, renksel geriverim endeksi, CIE 1931 renk uzayı gibi renksel büyüklükler, gerilim, akım, güç, güç faktörü, toplam harmonik distorsiyon ve benzeri elektriksel büyüklüklerin ölçülmesinde kullanılan çeşitli cihazlar ve düzeneklerin tanıtılması ve ölçümlerin gerçekleştirilmesi. Fluoresan, metal halide, yüksek ve alçak basınçlı sodyum buharlı, yüksek basınçlı civa buharlı, LED ışık kaynaklarının elektriksel karakteristiklerinin çıkarılması. LED ışık kaynaklarının akım-sıcaklık ilişkisinin tespiti. LED sürücü devrelerinin elektriksel özelliklerinin incelenmesi. Işık kaynaklarının ve aydınlatma armatürlerinin karanlık oda ortamında ışık dağılım eğrilerinin çıkartılması, fotometrik, temporal ve renk ölçümlerinin gerçekleştirilmesi. Dialux Evo Aydınlatma Simülasyon Yazılımının kullanımının öğrenilmesi.

Koordinatörleri
Lale Erdem Atılgan
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024