Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Elektrik-Elektronik Fakültesi / EEF 211E - Elektrik Devre Temelleri
 

EEF 211E - Elektrik Devre Temelleri

Dersin Amaçları

1. Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini elektrik, elektronik ve
haberleşme mühendisliği alanında uygulama becerisi kazandırmak
2. Elektrik devrelerinin ve elemanlarının modellerinin öğrenilmesini sağlamak
3. Elektrik devrelerini analiz etme yeteneği kazandırmak

Dersin Tanımı

Fiziksel elektrik devreleri. Elektrik devre elemanları ve devrelerin matematiksel
modelinin elde edilmesi. Güç ve enerji fonksiyonları. Aktif ve pasif eleman tanımları.
Devre teorisinin aksiyomları, tanımsız büyüklükleri. Kirchhoff yasalarına ilişkin
denklemlerin yazılması. Graf teorisinin temel tanımları. Devre grafları. Graf matrisleri.
Tellegen Teoremi. İki ve çok uçlu devre elemanları: direnç, kapasite, endüktans,
memristör. Direnç devrelerine ilişkin devre denklemlerinin elde edilmesi: Kiriş
akımları, Dal Gerilimleri, Çevre akımları ve düğüm gerilimleri yöntemleri. Lineer
olmayan direnç devrelerinin incelenmesi: Çalışma noktasının ve küçük işaret eşdeğer
devresinin elde edilmesi. Thevenin ve Norton teoremleri. Dinamik (RLC) devrelerin
incelenmesi: durum denklemleri yöntemi. Birinci ve ikinci mertebeden durum
denklemlerinin öz, zorlanmış ve tam çözümü.

Koordinatörleri
Bilgi Görkem Yazgaç
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024