Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Elektrik-Elektronik Fakültesi / ELK 495 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Elektrik enerji kalitesine giriş, Elektrik enerji kalitesi tanımı, Elektrik enerji kalitesi problemleri
2 Elektrik enerji kalitesi karakterisiği, Elektrik enerji bozulmaları, Elektrik enerji kalitesi problemlerinin cihazlara etkileri
3 Harmoniklerin temelleri, sinüzoidal olmayan şartlarda elektrik enerji sistem büyüklükleri, harmonik indisler, harmonik bozulmaların etkileri, harmonik kaynakları.
4 Harmonik kaynaklarının modellenmesi, Elektrik şebeke modelleri, harmonik kontrol prensipleri.
5 Sinüzoidal olmayan şartlar altında reaktif enerji kompanzasyonu, harmonik filtre tasarımı.
6 Yıl içi sınav #1 Dağıtım sistemlerinin harmonik analizi.
7 Elektrik enerji sistemlerinin tepki karakteristiği, harmonik rezonans.
8 Geçici aşırı gerilimler, Kondansatörlerin anahtarlanması.
9 Gerilim çökmesi ve kesintiler, gerilim çökmesi ve kesintilerin azaltılması.
10 Uzun süreli gerilim değişimleri, Efektif değer değişim indisleri, gerilim düzenlemesi için cihazlar.
11 Elektrik dağıtım sistemleri ve elektrik enerji kalitesi, duyarlı cihazlar için topraklama tekniği, yetersiz nötr iletkeni, Elektrik dağıtım sistemleri tasarımına elektrik enerji kalitesinin dahil edilmesi, dağılmış üretimin elektrik enerji kalitesine etkileri.
12 Yıl içi sınav #2, Elektrik enerji kalitesi standartları.
13 Elektrik enerji kalitesi ölçü cihazları, elektrik enerji kalitesi izleme sistemleri.
14 Elektrik enerji kalitesi maliyet analizi, temel enerji kalitesi problemleri maliyetinin belirlenmesi, elektrik enerji kalitesi iyileştirme maliyetinin belirlenmesi.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023