Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Elektrik-Elektronik Fakültesi / ELK 421 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1 Elektrik enerji üretimine giriş
2 Ham enerji maddeleri ve elektrik santrallarının sınıflandırılması
3 Santral ve Tüketicideki elektrik enerjisinin maliyeti
4 Termik santrallar ve karakteristikleri
5 Buhar santralları
6 Gaz turbini santralları , Nukleer Santrallar
7 Hidro elektrik santrallar
8 Kojenerasyon ve Kombine çevrim Santralları
9 Yük frekans kontrolu
10 Yenilebilir enerji kaynakları ile elektrik enerjisi üretimi
11 Senkron makinaların uyarma sistemleri ve Gerilim Kontrolu
12 Diesel- Generator makinaları
13 Elektrik santrallarında koruma yöntemleri
14 Elektrik santrallarında koruma yöntemleri ,Şebekelerdeki ölçme ekipmanları
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023