Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Elektrik-Elektronik Fakültesi / ELK 371E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Aydınlatma Tekniği
İngilizce Illumination Techniques
Dersin Kodu
ELK 371E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 3 1 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ramazan Çağlar
Lale Erdem Atılgan
Dersin Amaçları 1. Işık, ışıma ve renk, göz ve görme olayı, fotometrik büyüklükler, aydınlatma ile ilgili yasaları, fizyolojik-optik temeller ilgili kavramları öğretmek,
2. Işık üretimi, Işık kaynakları ve Aydınlatma aygıtları ve Aydınlatmanın bileşenleri ile ilgili temel kavramları vermek.
3. Genel bir aydınlatma tasarımı ve hesaplarının nasıl yapıldığını ve uygulandığını öğretme ve basit bir sitemin aydınlatma hesaplarını yapabilme bilgi ve becerisini kazandırmak.
Dersin Tanımı Işık görme olayı; Fotometrik büyüklükler ve yasalar; Fizyolojik-optik esaslar; ışık üretiminin temelleri; ışık kaynakları; Aydınlatma aygıtları; Aydınlatmanın bileşenleri, Aydınlatma hesabı, Gerilim düşümü ve iletken kesidi hesapları.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
i. Işık, ışıma ve renk, göz ve görme olayı, fotometrik büyüklükler, aydınlatma ile ilgili yasalar, fizyolojik-optik temeller ilgili kavramları anlama ve kullanabilme,
ii. Işık üretimi, dağıtımı, ekonomisi ve ışığın canlı ve cansızlar üzerindeki etkilerini anlama,
iii. Işık kaynakları ve Aydınlatma aygıtları ve Aydınlatmanın bileşenleri kavrama
iv. Genel bir aydınlatma tasarımı ve hesaplarının nasıl yapıldığını ve uygulandığını öğrenme ve basit bir sitemin (ofis, yapı) aydınlatma hesaplarını yapabilme,
v. Aydınlatma iç tesisat projesi konularını anlayabilecek duruma gelme.
vi. Bütün bunlar için gerekli Mühendislik araçlarının kullanımı ve teknik rapor yazılımı
becerilerini kazanır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar 1.Matthews J.H., Introduction to the design and analysis of building electrical systems, Chapman&Hall, 1993.
2.Mullin R.C., Electrical Wiring Residential, Thomson Delmar Learning, 2008.
3.LC, Craig DiLouie, Lighting Redesign for Existing Buildings, The Fairmont Press, 2011.
4.Helms R.N.,Belcher M.C., Lighting for energy – efficient luminous environments, Prentice- Hall, 1991.
5.Cayless M.A., Marsden A.M., Lamps and Lighting, Third Edition, 1983.
6.Özkaya M., Tüfekçi T., Aydınlatma Tekniği, Birsen yayınevi, 2011.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020