Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Elektrik-Elektronik Fakültesi / EHB 433 - Sayısal Filtreler&Sistemler
 

EHB 433 - Sayısal Filtreler&Sistemler

Dersin Amaçları

1. 1.İstenen bir filtre karakteristiğine ilişkin transfer fonksiyonunu bulabilmeyi öğretmek.
2. Sonsuz ve sonlu impuls yanıtlı filtre tasarlayabilmeyi öğretmek
3. Sayısal filtreleri gerçekleme yöntemlerini öğretmek
4. Sürekli zamanlı bir sistemin ayrık hale getirilmesini öğretmek
5. Bir sistemi gözlenebilir ve yönetilebilir formada yazabilmeyi öğretmek
6. Ayrık zamanlı sistemlerde kararlılık kavramının öğretilmesi
7. Geribesleme kavramı ve kararlılık.
8. İzleyici ve kontrolör tasarımının öğretilmesi.

Dersin Tanımı

Ayrık (hızlı) Fourier dönüşümü ile filtreleme. Sayısal filtrelerin tasarım ilkeleri ve gerçeklenebilirlik sorunu. Sonlu implus yanıtlı filtre tasarımı: i) lineer fazlı filtreler, ii) pencereleme, iii) frekans örnekleme, iv) optimal filtre tasarım yöntemleri. Sonsuz implus yanıtlı filtre tasarımı. i) nümerik entegrasyon yöntemleri, ii) impuls değişmezlik yöntemleri, iii) uyumlulaştırılmış Z-dönüşüm yöntemi. En küçük karelere dayalı filtre tasarımı: i) Pade yaklaşımı, ii) FIR Wiener filtresi. Sistem tanımlama, ters-filtre tasarımı, öngörüm. Yazılım gerçeklemeleri yolu ile işaret işlemeye uygulamaları. Ayrık-zamanlı sistemlerin durum gösterilimi. Gözlenebilir, yönetilebilir kanonik biçimler. Yönetilebilirlik, gözlenebilirlik, kararlılık. Kontrol sistem tasarım yöntemleri. Durum geribeslemesi ile sistem tasarımı (kutup yerleştirme). Durum kestirici tasarımı. Optimal kontrol sistem tasarımı.

Koordinatörleri
Müştak Erhan Yalçın
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024