Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Elektrik-Elektronik Fakültesi / ELK 496E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Güç Sistemi Dinamikleri ve Kararlılığı
İngilizce Power Sys.Dynamics & Stability
Dersin Kodu
ELK 496E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Veysel Murat İstemihan Genç
Dersin Amaçları Bu derste, öğrencilerin, elektrik güç sistemi dinamikleri ve kararlılığı konusunda kapsamlı bir bilgiye sahip olmaları amaçlanmıştır. Güç sistemlerinin analizinde kullanılagelen nitel ve nicel yaklaşımlar, bu tür sistemlerin kararlı bir şekilde işletilmesi için gerekli olan planlama ve kontrol tasarımları konularına açıklık getirecek şekilde, öğrencilere verilecektir.
Dersin Tanımı Elektrik güç sistemleri, dinamik ve kararlılık analizleri açısından zorlu bir çaba gerektiren, çok karmaşık dinamik ağlardır. Bu ders, küçük ve büyük bozucu etkilerin oluşturduğu elektromagnetik ve elektromekanik olaylar, güç sistemlerinde elektromekanik ve gerilim dinamikleri ve kararlılık problemleri, frekans değişimleri ve kararlılığı iyileştirici yöntemler gibi güç sistemi dinamikleri ve kararlılığı konularının geniş bir yelpazesini içermektedir.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler,
1. Güç sistemleri dinamiklerini ve kararlılık problemlerini tanımlama, sınıflandırma, ilgili sistem bileşenlerini belirleme ve etkilerini açıklama,
2. Geçici hal dinamiklerinin belirlenmesi, ilgili elektromagnetik olayların tanımlanması, uygun matematiksel modellerin seçilmesi ve analizi,
3. Küçük bozucu etkiler sonrası elektromekanik dinamiklerin modellenmesi, analizi ve sistem bileşenlerinin etkilerine ilişkin hesaplama,
4. Büyük bozucu etkiler sonrası elektromekanik dinamiklerin modellenmesi, analizi ve sistem bileşenlerinin etkilerine ilişkin hesaplama,
5.Gerilim kararlılığını etkileyen faktörlerin belirlenmesi, kritik yük talebinin hesaplanması ve gerilim çökmesine neden olan olası koşulları tespit edebilme,
6. Sistem frekansına ilişkin dinamikleri belirleme, frekans kararsızlığı ile ilgili analiz ve hesaplama,
7. Güç sistemleri kararlılığını iyileştirici yöntemlerin tanımlanması ve tasarımı
becerilerini kazanır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022