Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Elektrik-Elektronik Fakültesi / TEL 366 - Haberleşme Temelleri ve Sistem
 

TEL 366 - Haberleşme Temelleri ve Sistem

Dersin Amaçları

İletişim sistemleri ile ilgili temel sinyal ve sistem özelliklerini gözden geçirme. Analog radyo ve televizyon sistemlerinde kullanılan modülasyon tekniklerini, matematiksel yapılarını ve gerçeklenmesini öğrenme. Analog sayısal çevrim ve sayısal analog çevricilerin işleyiş prensiplerini anlama. Sayısal modülasyon tekniklerine kısa bir giriş.

Dersin Tanımı

Giriş (İletişim sistemlerinin yapısal elemanları ve sınırları. İletişim kanalı ve modellenmesi ). Sinyaller ve doğrusal sistemler. Sinyallerin sınıflandırılması. Önemli sinyaller ve özellikleri. Sistemlerin sınıflandırılması. Doğrusal ve zamanda değişmez sistemler ve dürtü yanıtı. Sinyallerin dikgen gösterimi. Fourier dizisi ve temel özellikleri. Doğrusal ve zamanda değişmez sistemlerin dönemli (periyodik) sinyallere yanıtı. Fourier dönüşümü ve temel özellikleri. Periodic sinyallerin Fourier dönüşümü. Süzgeçleme. Enerji ve güç sinyalleri için özilinti ve spektral yoğunluk. Örnekleme (ideal örnekleme ve geriçatım, pratik örnekleme). Sayıl nicemleme. Darbe kodlaması. Ayrımsal darbe kodlaması.
Sürekli dalga (analog sinyal modulasyon) yöntemleri. Genlik, çift yan bant, tek yan bant ve artık yan bant modülasyon ve demodülasyon teknikleri. Frekans sentezleme ve frekans bölmeli çoğullama. Açısal modülasyon. Darbant ve genişbant açısal modülasyon ve açısal module edilmiş sinyallerin spektral özellikleri. Faz kenetlenmiş döngü. Radyo ve televizyon sistemleri.
Dijital iletişim sistemleri. Deterministik sinyallerin gürültüde sezimi. Veri iletimi için tabanbant şekillendirme. Dijital modülasyon teknikleri.

Koordinatörleri
Uluğ Bayazıt
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022