Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Elektrik-Elektronik Fakültesi / EHB 232 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Devre ve Sistem Analizi
İngilizce Circuit and system Analysis
Dersin Kodu
EHB 232 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Mürvet Kırcı
Dersin Amaçları 1. Lineer devreler ile ilgili temel kavramları öğretmek
2. Modelleme kavramını öğretmek
3. Devre denklemlerini farklı tanım bölgelerinde tanımlamayı öğretmek
4. Lineer cebir, graf teorisi ve diferansiyel denklem bilgilerinin mühendislik alanına uygulama becerisi
kazandırmak
Dersin Tanımı Yüksek mertebeden dinamik devrelerde durum ve çıkış denklemleri. Durum geçiş matrisi ve özellikleri. Öz
çözüm, zorlanmış çözüm ve tam çözüm. Sinüzoidal sürekli hal. Dinamik devrelerin ve sistemlerin durum
ve çıkış denklemlerinin jw-domeninde elde edilmesi. Fazörler. Güç. Üç-fazlı sistemler. Dinamik devrelerin
ve sistemlerin durum ve çıkış denklemlerinin s-domeninde elde edilmesi. Empedans ve admitans kavramı.
Kararlılık ve Routh kriteri. Devre fonksiyonları ve parametreleri. Blok ve işaret akış diyagramları. Bode
diyagramları.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler,
I. Devrelerin durum denklemlerini kullanarak durum geçiş matrisini elde edebilir.
II. jw- tanım bölgesinde devre analizi yapabilir.
III. jw-tanım bölgesinde devrelerin harcadıkları güç ve enerjiyi hesaplayabilir.
IV. Devre analizi tekniklerini dengeli 3 fazlı sistemlerde uygulayabilir.
V. Maksimum güç transferi için empedans uyumlaştırabilir.
VI. Devrelerin Norton ve Thevenin eşdeğerlerini bulabilir.
VII. s tanım bölgesinde devre analizi yapabilir.
VIII. Bir devreyi ya da sistemi blok diyagram ve işaret akış diyagramı yardımıyla inceleyebilir.
IX. Devrelerin faz ve genlik cevaplarını bode diyagramları yardımıyla inceleyebilir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Students who pass the course will be able to:
I. Finding the state transition matrix from state equations of the circuits
II. Analyze a circuit in jw domain.
III. Find the power and energy consumption of the circuits in jw domain.
IV. Apply circuit analysis techniques to 3 phase systems.
V. Match impedance for maximum power transfer.
VI. Find Norton and Thevenin equivalents of the circuits.
VII. Analyze a circuit in s domain.
VIII. Investigate a circuit or a system by using a block or signal flow diagram.
IX. Investigate the phasor and amplitude response of the circuits by using bode diagram
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022