Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Elektrik-Elektronik Fakültesi / EHN 351 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Analog Communications
İngilizce Analog Communications
Dersin Kodu
EHN 351 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Güneş Zeynep Karabulut Kurt
Dersin Amaçları 1. Analog haberleşme sistemlerinin analizi ve tasarlanmasına ilişkin kavramların verilmesi.
2. Analog genlik modülasyonu ve üstel modülasyon türlerinin ve analiz yöntemlerinin öğretilmesi.
3. Öğrencilerin ileri düzey sayısal haberleşme derslerine hazırlanması.
Dersin Tanımı Haberleşme sistemlerine giriş, modu¨lasyon tu¨rleri, iletişimdeki kısıtlamalar. Spektral analiz. Enerji ve gu¨ç spektral yoğunluğu. İşaretlerin doğrusal sistemlerden iletimi. Genlik modu¨lasyonu (GM) tu¨rleri: Taşıyıcılı genlik modu¨lasyonu, taşıyıcısı bastırılmış çift yan band modu¨lasyonu, tek yan band modu¨lasyonu, artık yan band modu¨lasyonu. Genlik modu¨latörleri, demodu¨latörleri. Üstel modu¨lasyon tu¨rleri: Frekans ve faz modu¨lasyonu (FM, PM). Frekans modu¨latörleri, demodu¨latörleri. Frekans bölmeli çoğullama (FDM). GM radyo yayıncılığı, FM radyo yayıncılığı, su¨perheterodin alıcılar. Stereo FM. Televizyon yayıncılığı.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanır:
I. Analog haberleşmedeki temel kavram ve kısıtlamaları anlama.
II. Fourier serisi ve dönu¨şu¨mu¨ teknikleri ile işaretlerin spektral özelliklerini analiz etme.
III. Doğrusal sistemlerden iletimi anlama ve iletim kanallarındaki gu¨ru¨ltu¨, girişim gibi bozucu etkileri tanımlama.
IV. Çeşitli genlik modu¨lasyonu (GM, ÇYB, TYB, AYB) tu¨rlerini anlama, genlik modu¨lasyonlu işaretlerin zaman ve frekans bölgelerinde analizini yapma, modu¨latör/demodu¨latör yapılarını tasarlama.
V. Üstel modu¨lasyon (FM,PM) tu¨rlerini anlama, u¨stel modu¨lasyonlu işaretlerin zaman ve frekans bölgelerinde analizini yapma, modu¨latör/demodu¨latör yapılarını tasarlama.
VI. Frekans bölmeli çoğullama, stereo FM ve su¨perheterodin tekniklerini anlama.
VII. GM ve/veya FM ile radyo-TV yayıncılığı hakkında temel bilgi sahibi olma.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Fundamentals of Communication Systems, J.G.Proakis and M.Salehi, Prentice-Hall, 2005.
Diğer Referanslar 1) İletişim Sistemlerinin Temelleri: Fundamentals of Communication
Systems, (Prentice Hall, Proakis & Salehi), Çevirenler: H. Altun, E. Öztu¨rk,
Y.E. Yenice, Nobel Yayın Dağıtım, 2010.
2) An Introduction to Analog and Digital Communication Systems, S. Haykin and M. Moher, John Wiley & Sons, 2nd Edition, 2006.
3) Communication Systems, A.B.Carlson, P.B.Crilly, J.C.Rutledge, McGraw- Hill, 4rd Edition, 2002.
4) Communication Systems, S.Haykin and M. Moher, John Wiley & Sons, 5th Edition, 2009.
5) İletişim Kuramı, H.Derin ve M.Aşkar, ODTÜ Yayınları, 1982.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022