Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Enerji Enstitüsü / EBT 617 - Enerji Bilim&Tek.İleri Konular
 

EBT 617 - Enerji Bilim&Tek.İleri Konular

Dersin Amaçları

1- Öğrencilerde kontrol yöntemlerinin enerji üretim ve dönüşüm sistemlerinde uygulanması konusunda alt yapı oluşturmak.
2- Öğrencilere enerji, mühendislik ve kontrol alanlarında çoklu disiplinler arası tez ve araştırma olanağı sunmak.

Dersin Tanımı

Enerji üretim, dönüşüm ve kontrol sistemlerinin tanıtımı ve kontrol yöntemlerinin bu sistemler üzerinde uygulamaları teorik olarak açıklanacaktır. Enerjinin üretim ve dönüşüm süreçlerinde kontrol ve otomasyon sistemlerinin optimum şekilde uygulanması gösterilecektir.
Enerji üretim/dönüşüm sistemini oluşturan prosesler tanıtılacak, işlevlerinin açıklanacak, giriş ve çıkışları belirlenerek dinamik modeller tartışılacaktır. Bu proseslerin tasarımlarına göre giriş ve çıkışları ile prensip şekilleri ve blok diyagramları çıkartılacaktır. Daha sonra her prosese uygun kontrol şemaları çalışılarak belirlenecektir. Kontrol şemalarının belirlenmesine müteakip her bir prosese uygun kontrolör tipleri tasarımları yapılacaktır.
Derse katılacak olan öğrencilerde ağırlıklı olarak enerji kaynakları, enerji üretim ve dönüşüm metodları, konvensiyonel yakıt çeşitleri, yenilenebilir enerji teknolojileri, nükleer santral tipleri ve enerji verimliliği alanına giren konularda yeterlilik aranacaktır.

Koordinatörleri
İlhan Kocaarslan
İlhan Kocaarslan
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023