Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Enerji Enstitüsü / EBT 617 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Enerji Bilim&Tek.İleri Konular
İngilizce Advanced Topics in Energy Science and Technology
Dersin Kodu
EBT 617 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü İlhan Kocaarslan
İlhan Kocaarslan
Dersin Amaçları 1- Öğrencilerde kontrol yöntemlerinin enerji üretim ve dönüşüm sistemlerinde uygulanması konusunda alt yapı oluşturmak.
2- Öğrencilere enerji, mühendislik ve kontrol alanlarında çoklu disiplinler arası tez ve araştırma olanağı sunmak.
Dersin Tanımı Enerji üretim, dönüşüm ve kontrol sistemlerinin tanıtımı ve kontrol yöntemlerinin bu sistemler üzerinde uygulamaları teorik olarak açıklanacaktır. Enerjinin üretim ve dönüşüm süreçlerinde kontrol ve otomasyon sistemlerinin optimum şekilde uygulanması gösterilecektir.
Enerji üretim/dönüşüm sistemini oluşturan prosesler tanıtılacak, işlevlerinin açıklanacak, giriş ve çıkışları belirlenerek dinamik modeller tartışılacaktır. Bu proseslerin tasarımlarına göre giriş ve çıkışları ile prensip şekilleri ve blok diyagramları çıkartılacaktır. Daha sonra her prosese uygun kontrol şemaları çalışılarak belirlenecektir. Kontrol şemalarının belirlenmesine müteakip her bir prosese uygun kontrolör tipleri tasarımları yapılacaktır.
Derse katılacak olan öğrencilerde ağırlıklı olarak enerji kaynakları, enerji üretim ve dönüşüm metodları, konvensiyonel yakıt çeşitleri, yenilenebilir enerji teknolojileri, nükleer santral tipleri ve enerji verimliliği alanına giren konularda yeterlilik aranacaktır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan lisansüstü öğrenciler aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar:

1. Öğrenciler enerji üretim sistemini meydana getiren süreçleri oluşturan komponentlerin yapısını öğrenecektir.

2. Öğrenciler Kontrol ve Otomasyon tekniklerinin endüstriyel sistemlerde uygulanması kabiliyetini kazanacaktır.
3. Kontrol sistemlerinin uygulanmasıyla birlikte enerji santrallerinde sağlanabilecek iyileştirme hesapları yapabilmek.
4. Kontrol sistemlerinin uygulanması konusunda yeteneklerini geliştirmek.
5. Yüksek lisans ve doktora tezi araştırmalarına hazırlanmış olmak.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı G. Klefenz, Automatic control of steam power plants, Wissenschaftsverlag, Bibliographisches Institut,(1986)
ISBN 3-411-01699-X
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023