Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Enerji Enstitüsü / RBT 509 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Radyasyon Zırhlaması
İngilizce Radiation Shielding
Dersin Kodu
RBT 509 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Nilgün Baydoğan
Dersin Amaçları Bu dersin amacı, çeşitli nükleer radyasyon tiplerinin zırhlanması için gerekli temel bilgileri
vermek, radyasyon alanlarında temel radyasyon standartlarına ilişkin kavramları öğretmek,
zırhlama malzemelerini tanıtmak, radyasyonun zırhlama mekanizmalarını ve radyasyon zırh
hesaplamalarında kullanılan temel yöntemleri öğretmektir.
Dersin Tanımı Radyasyon alanlarının ve kaynaklarının karakterizasyonu, farklı radyasyon tiplerinin
durdurulma mekanizmaları; radyasyon kaynakları için zırh tasarımı ve hesabı, foton ve
nötron cevap fonksiyonları, radyasyon ışınlama odaları için zırh hesaplarında kullanılan
temel yöntemler, fotonlar için özel teknikler, nötreonlar için özel teknikler, yüklü
parçacıklarıiçin özel teknikler, radyasyon transport hesapları için Monte Carlo yöntemleri,
tıbbi uygulamalar için zırh tasarımı, hastaların radyasyondan korunması, çalışanların
radyasyondan korunması.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;
I. Farklı radyasyon tiplerinin durdurulma mekanizmaları hakkında sahibi olmak,
II. Radyasyon alanlarında temel radyasyon standartlarına ilişkin kavramları bilmek,
III. Radyasyon zırhı malzemelerini tanımak
IV. Radyasyon ışınlama odaları için zırh hesaplarında kullanılan temel yöntemleri bilmek
V. Radyasyon Zırhlamasına ilişkin ileri düzeydeki problemleri tanımlamak ve çözümleyebilmek için gerekli bilgiyi kavrama ve kullanma
becerisi kazanır.
VI. Radyasyon Zırhlamasına ilişkin veri analizi yapma ve sonuçları yazılı/sözlü sunma becerisi kazanır,
VII. Radyasyon Zırhlaması konusunda beceri ve deneyimlerini disiplinlerarası uygulamalara aktarabilme becerisi kazanır.
becerilerini kazanır.
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar 1. Radiation Protection in Newer Medical Imaging Techniques, Vienna, IAEA, 2009.
2. Lombardi, M.H., Radiation Safety in Nuclear Medicine, Second Edition, CRC, New
York, 2006.
3. National Council on Radiation Protection and Measurement, Structural shielding and
Evaluation for Megavoltage X- and Gamma Radiotheraphy Facilities, Canada, 2005.
4. National Council on Radiation Protection and Measurement, Structural shielding design
for medical X-ray imaging facilities, Bethesda, MD, Canada, 2004.
5. Martin, C.J., Medical Imaging and Radiation Protection, Vine House Distribut,
Amsterdam, 2003.
6. Shultis, J.K. Radiation Shielding, American Nuclear Society, Inc., New York, 2000.
7. Sutton, D.G., Williams, J.R., Radiation Shielding for Diagnostic X-Rays, British
Institute of Radiology, London, 2000.
8. Murray, R., Nuclear Energy, Butterworth-Heinemann, Fifth Edition, Amsterdam, 2000.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020