Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Enerji Enstitüsü / EBT 535 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Endüstride Enerji Yönetimi
İngilizce Energy Management in Industry
Dersin Kodu
EBT 535 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Sermin Onaygil
Dersin Amaçları 1. Endüstride enerji yönetiminin ülke ve dünya bazında gerekliliğini göstermek, ilgili ulusal ve uluslararası literatür ve yasal mevzuatlar hakkında fikir edindirmek,
2. Bir endüstri kuruluşunda enerji yönetimi ile ilgili tüm evreleri teknik, ekonomik ve yönetimsel açıdan analiz ettirmek,
3. Elektriksel ve mekanik sistemlerde enerji verimliliği teknolojilerini öğretmek,
4. Enerji verimliliği projelerinin uygulanabilmesi amaçlı ekonomik analiz yöntemlerini öğretmek,
5. Dersde öğrendiklerini belli bir endüstri sektöründe uygulayabilme, ulusal ve uluslararası örneklerle karşılaştırabilme yetisini kazandırmak.
Dersin Tanımı Endüstride enerji yönetiminin önemi, esasları, ilgili veri tabanı ve yasal mevzuatlar; Enerji tüketim analizleri; Elektrik, aydınlatma, kazan, fırın, buhar, basınçlı hava sistemlerinde enerji verimli teknolojiler; Yalıtım, atık ısı geri kazanım teknikleri; Enerji etüt ve izleme, ölçüm aletleri ve ölçme teknikleri; Ekonomik analiz yöntemleri.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
1. Dünya’da ve Türkiye’de enerji verimliliğinin endüstri sektörleri açısından gerekliliğini anlayacak, enerji verimliliği kavram ve mevzuatlarının endüstri ile ilgili olanlarını öğreneceklerdir.
2. Verimli bir enerji yönetiminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli eleman, iş akışı ve yöntemler hakkında bilgi sahibi olacak, bilgilerini örneklerle pekiştireceklerdir.
3. Farklı endüstri sektörlerindeki enerji kullanımlarını analiz ederek, olası enerji verimliliği potansiyelleri hakkında fikir sahibi olacaklardır.
4. Elektriksel ve mekanik sistemlerde olası enerji verimliliği teknolojileri hakkında bilgi edineceklerdir.
5. Bir enerji verimliliği projesinin uygulanabilmesi için gerekli karşılaştırma ve ekonomik analiz yöntemlerini öğreneceklerdir.
6. Örnek bir sanayi sektöründe gerekli tüm analizleri yaparak, olası enerji verimliliği çalışmaları ve enerji tasarrufu potansiyelleri hakkında yorum yapabileceklerdir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı B.L.Capehart, W.C.Turner, Guide to Energy Management, Fairmont Press, 2006
Diğer Referanslar (1.) S.Doty, W.C.Turner, Energy Management Handbook,Fairmont Press, 2009
(2.) F.Kreith, D.Y.Goswami, Energy Management and Conversation Handbook, CRC Press, 2008
(3.) C.Beggs, Energy Management, Supply and Conversation, Butterworth-Heinemann, 2002
(4.) T.E.Mull, Practical Guide to Energy Management for Facilities and Plant Managers, Amer Society of Mechanical Engineers, 2001
(5.) J.E.Piper, Operations and Maintenance Manual for Energy Management, Sharpe Professional, 1999
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020