Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEO 206E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım
İngilizce Computer Aided Map Design
Dersin Kodu
GEO 206E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
- 2 - 3
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ahmet Özgür Doğru
Dersin Amaçları Öğrencilerin Ulusal Mesleki (BÖHHBÜY) göre Geomatik disiplinine ilişkin yazılımları kullanarak mevcut arazi ölçmeleri verilerinden sayısal haritalar üretmesi ve haritalar üzerinde kartometrik uygulamalar (Elle ortogonal, kutupsal koordinatları verilen noktaların kağıt üzerine aplikasyonu, aplikasyonunu yapılan noktalardan oluşan geometriden manuel koordinat okunması, ölçek hesabı, alan hesabı, boykesit-enkesit çizimi, eğim hesabı vb.) yaparak güçlü somut mesleki beceriler edinmeleri amaçlanmıştır.
Dersin Tanımı Bilgisayar ortamında coğrafi bilgi sistemi altyapısını oluşturmak üzere Ulusal Mesleki Standartlara (BÖHHBÜY) göre büyük ölçekli harita ve harita bilgileri tasarım ve çizimi konusunda Geomatik disiplinine ilişkin yazılımları kullanarak mesleki uygulamaların (Ortogonal, kutupsal koordinatları verilen noktaların işaretlenmesi, eşyükselti eğrili planların hazırlanması, Boykesit- Enkesit çizimleri, taranmış görüntü üzerinden sayısallaştırma, dijital ortamda verilen kampüs haritasından Tematik Harita Üretimi, vb.) ele alınıp işlendiği bir derstir.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;

1Klasik ve sayısal yöntemler arasında ilişki kurar.
2Disipline ilişkin farklı yazılımları seçer ve sayısal haritalar üretir.
3Mesleki standartlarda bir harita üretiminde ulusal mesleki standartları (BÖHHBÜY) kullanarak obje gösterimlerini seçer.
4Mesleki yazılımları kullanarak haritalar üzerinden kartometrik uygulamalar yapar, sonuçları yorumlar.
5Mesleki yazılımları kullanarak haritalar üzerinden boykesit- enkesit çizimleri ile kübaj hesapları yapar.
6Analog dokümanları kaynak olarak kullanarak verilerin uygun sayısallaştırma yöntemini seçer.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024