Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEO 305E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mühendislikte Veri Tabanları
İngilizce Databases in Engineering
Dersin Kodu
GEO 305E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 2 1 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Elif Sertel
Dersin Amaçları 1. Mühendislik çalışmalarında kullanılacak veri tabanlarıkonsept ve
yöntemlerini açıklamalarını,
2. Veri tabanı tasarımlama ve gerçekleştirmeleri,
3. Mühendislik uygulamaları özelinde veri tabanı yapılarını kullanmaları,
4. SQL sorgulama dili ve Access yazılımını kullanarak veri tabanı sistemi
için somut uygulamalar geliştirmelerini
sağlamaktır.
Dersin Tanımı Bu ders kapsamında, veri tabanı temel konsepti ve mimarisi, veri modelleri ve veri
tabanı yönetim sistemleri ele alınmaktadır. Veri tabanı tasarımında kullanılan kural
ve yöntemler, veri tabanı uygulama geliştirme teknikleri somut örneklerle ayrıntılı
işlenen diğer konu başlıklarıdır.
Dersin Çıktıları Uygulama ihtiyaçlarına göre nesneye yönelik ve ilişkisel veri modelini dizayn eder.
Veri Tabanı Yönetim Sistemi (VTYS) kullanarak veri tabanı tasarlayıp sorgu yordamlarını formüle eder (X.5) ve sonuç çıkarır.
UML diyagramları ile geliştirilen uygulama şemalarını yorumlar.
UML diyagramları ile geliştirilen uygulama şemalarını uygular.)
Mekânsal veri tabanı kapsamında topolojik ilişkileri ve mekânsal sorguları yorumlar.)
Web tabanlı veri tabanı kavramlarını ve uygulama alanlarını açıklar.
Veri ambarı ve madenciliği olgularını açıklar , örneklendirir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Toby J. Teorey; Sam S. Lightstone; Tom Nadeau; H.V. Jagadish, Database Modeling and Design, 5th Edition, Elsevier, 2011.
Diğer Referanslar T. Connoly ve C. Begg. Database systems : a practical approach to design, implementation, and management, Boston : Addison Wesley, 2010.
Colin R., Database principles and design, London : Cengage Learning, 2008.
Albert K.W. Yeung and G. Brent Hall, Spatial database systems : design, implementation and project management, Dordrecht : Springer, 2007.
Rigaux, P., Scholl. M, Voissard, A., Spatial databases: with applications to GIS, Morgan Kaufmann Publishers, 2002.
R. Elmasri, S. Navathe, Fundamentals of Database Systems, Third Edition, Addison – Wesley, 2000.
R. Ramakrishnan, Data Base Management Systems, Mc Graw Hill, 1998.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023