Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / BPL 514 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Turizm ve Bölgesel Gelişme
İngilizce tourism and regional development
Dersin Kodu
BPL 514 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 - - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ebru Kerimoğlu
Dersin Amaçları Turizmin ulusal ve bölgesel kalkınmadaki rolünü anlamak.
Dünyada turizmle ilgili yeni eğilimler hakkında bilgi sahibi olmak
Turizmin etkilerini analiz etmeyi öğrenmek
Dersin Tanımı Uluslararasi turizm, rekabet, Turizmin ulusal gelişmeye katkısı, arz ve taleb, Turizmde yeni eğilimler, turizm gelişme süreçleri, Turizmin bölgesel gelişmeye katkısı, bölgesel gelişme-turizm ilişkisini değerlendirmede kullanılan yöntemler, turizmin ekonomik etkileri, sosyo-kültürel etkileri, çevresel etkileri, sürdürülebilir turizm, kentsel turizm. Farklı turizm türlerinin özellikleri ve yerel gelişme stratejileri. Türkiye'nin turizm gelişme politikası, turizm yatırımları, Turizmin mekansal gelişimi ve bölgesel gelişmeye etkileri.
Dersin Çıktıları Şehir ve bölge planlama alanında önemli bir fonksiyon/sektör olan turizm konusunda bilgilerini geliştirebilme (bilgi).
Turizmin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (bilgi).
Turizm ve bölgesel gelişme ile ilgili bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği).
Ders kapsamında hazırladığı çalışmaları, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Hall,C.M ve Page, S.J., (2002) The Geography Of Tourism And Recreation, Routledge, London And New York.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020