Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEO 509 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Taşınmaz Mal Değerlemesi
İngilizce Real-estate appraisal
Dersin Kodu
GEO 509 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
- 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Tahsin Yomralıoğlu
Mustafa Yanalak
Dersin Amaçları i) Taşınmaz mal ve değerleme kavramlarının açıklanması, taşınmazlar ile ilgili değerleme tekniklerinin ve konu ile ilgili mevzuatların öğretilmesi amaçlanmıştır.
ii) Taşınmaz mal tekniklerini karşılaştırabilme, çeşitli taşınmaz malların değerlemesinde kullanılabilecek uygun yöntemleri belirleyebilme becerisi kazanılması amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Taşınmaz, mülkiyet ve değer kavramı, taşınmaz değerlemesinin önemi, Türk vergi sistemine genel bakış, Türkiye’de taşınmaz değerlendirmesine ilişkin mevzuatın tarihsel gelişimi. Taşınmaz değerleme kriterlerinin irdelenmesi, taşınmaz değerleme yöntemleri; karşılaştırma, gelir, maliyet ve karma değerleme yöntemleri, nominal değerleme yaklaşımı, değerleme yöntemlerinin karşılaştırılması, değer ve vergi amaçlı harita altlıklarının üretimi. 3D değer haritaları. Coğrafi bilgi sistemleri ile taşınmaz değerlemesi. Taşınmaz değerlemesinde ülkemizdeki uygulamalar. Kat mülkiyeti mevzuatı ve uygulamaları
Dersin Çıktıları i) Taşınmaz mal ve değerleme kavramlarının anlaşılması
ii) Taşınmaz mal değerleme tekniklerini birbirleri ile karşılaştırabilme, ilgili taşınmaza uygun olan değerleme yöntemini belirleyebilme, uygulayabilme ve taşınmaz değerleme yöntemlerini geliştirebilme.
iii) Taşınmaz mal değerleme sürecinde gerekli işlemlerin uygulanmasında gelişmiş ustalık ve beceriyi kanıtlayabilme,
iv) Teknik rapor yazma, sunum yapabilme becerisi
v) Farklı disiplinlerden ve seviyelerden oluşmuş bir ekibin üyeliğini ve liderliğini yapabilecek niteliklere sahip olma.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Açlar, A., Çağlar, V., (2002), “Taşınmaz (Gayrimenkul) Değerlemesi”, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisler Odası Yayını, Ankara.
Diğer Referanslar 1. Ertaş, M., (2007), “Taşınmaz Değerlemesi İçin değer ve Değer Öğretisi”, Selçuk Üniversitesi, Teknik-Online Dergisi, Cilt.6, Sayı 3-2007.
2. Nişancı, R., (2005), “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Nominal Değerleme Yöntemine Dayalı Piksel Tabanlı Kentsel Taşınmaz Değer Haritalarının Üretilmesi”, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, s.1-218, Trabzon.
3. Ülger, N. E., (2010), “Türkiye’de Arsa Düzenlemeleri ve Kentsel Dönüşüm”, Nobel Yayın Dağıtım, s.367, ISBN 978-605-395-363-0
4. Yomralıoğlu, T., (1997), “Taşınmaz Değerlemesi ve Kat Mülkiyeti Mevzuatı”, JEFOD Yayın No:1, s.190, ISBN 975-95369-2-4, Trabzon.
5. Yomralıoğlu, T., Nişancı, R., Çete, M., Candaş, E., (2011), “Dünya’da ve Türkiye’de taşınmaz değerlemesi”, Türkiye’de Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Çalıştayı, 26-27 Mayıs 2011, Okan Üniversitesi, İstanbul.
6. Yomralıoğlu, T., (2011), “Dünya’da arazi yönetimi”, Türkiye’de Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Çalıştayı, 26-27 Mayıs 2011, Okan Üniversitesi, İstanbul.
7. 4650 sayılı Kamulaştırma Yasası, Resmi Gazete, 05.05.2001
8. 634 sayılı Kat mülkiyeti Yasası, Resmi Gazete, 02.07.1965
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020