Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEO 204E - Hata Teorisi ve Dengeleme Hesabı
 

GEO 204E - Hata Teorisi ve Dengeleme Hesabı

Dersin Amaçları

Bu dersin amacı, öğrencilerine, 1. Jeodezik uygulamalarda hata teorisinin kullanımını, 2. Doğruluk ölçütleri açısından hata yayılma yasasının uygulanmasını, 3. Jeodezik uygulamalarda parametre tahmini yöntemlerini kullanma becerisi ve 4. Jeodezik çalışmalarda dengeleme hesabının matematiksel modelini kurma ve uygulamaları, 5. Yatay ve düşey kontrol ağlarında dengeleme hesabını gerçekleştirme ve sonuçları analiz etmeleri, 6. Jeodezik ağlarda datum konseptini açıklayıp datum dönüşümü konusunda uygulama becerisi kazandırılmasını sağlamaktır.

Dersin Tanımı

Bu ders kapsamında, bir rastlantı değişkeni olarak ölçü ve olasılık teorisi ile ilişkileri, konuya ilişkin her türden kavramlar ve bunların ele alınıp elde edilen ölçü ve sonuçların niteliğinin anlaşılmasına yönelik geliştirilmiş ve kullanılan modeller ele alınıp işlenmektedir. Ayrıca bu modeller ve benzer diğer dengeleme hesabı yöntemlerinin jeodezik problemlerin değerlendirmesinde nasıl kullanıldığı dersin ana konusunu oluşturmaktadır.

Koordinatörleri
Mustafa Tevfik Özlüdemir
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024