Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MIT 502 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kentsel-Kırsal Kültür Varlıklarını Belgeleme Yöntemleri
İngilizce Documentation Methods of Urban and Rural Cultural Heritage)
Dersin Kodu
MIT 502 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Aygül Ağır
Aygül Ağır
Dersin Amaçları 1 Kentsel ve kırsal kültürel miras konusunda farkındalık yaratmak.
2 Kentsel ve kırsal kültürel mirası belgeleme modelleri geliştirmek.
Dersin Tanımı Kentsel ve kırsal kültür varlıklarının tanımı ve özellikleri. Kültür varlıklarının saptanmasının ölçütleri ve çeşitli modelleri. Örnekler üzerinde uygulama yapılarak "belgeleme fişi" modellerinin hazırlanması ve kültür varlıklarının belgelenmesine dünyadan örnekler verilmesi. Türkiye’den bir örnek üzerinde çalışılması.
Dersin Çıktıları 1 Kültür mirasını tanıma.
2 Kültür mirası ile ilgili sistemli veri toplama.
3 Kültür mirası ile ilgili toplanan verileri sistemli düzenleme.
4 Kültür mirası ile ilgili düzenlenen verileri analiz edebilme.
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar -
Diğer -
Ders Kitabı Batur, A. ve diğ., 2004, TÜBA Kültür Envanteri Kılavuzu, İstanbul.
Diğer Referanslar 1 Erder, C., 1971, Tarihi Çevre Kaygısına Giriş: Helen ve Roma devri örnekleri üzerinde bir deneme, ODTÜ, Ankara.
2 Erder, C., 1977, "Venedik Tüzüğü Tarihi Bir Anıt Gibi Korunmalıdır", ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, C. 3, sayı: 2, Ankara, s. 167-190.
3 Fersan, N., 1990, Küçük Anadolu Kentlerinde Tarihsel Dokunun Korunması ile İlgili Bir Yöntem Araştırması, İTÜ, İstanbul.
4 Gülersoy Zeren, N., Tezer, A.;Yiğiter, R.; Ahunbay, Z., 2001, Zeyrek, A study in conservation, İTÜ, İstanbul.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021