Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MAM 506E - Faz Dönüşümleri
 

MAM 506E - Faz Dönüşümleri

Dersin Amaçları

1. Temel termodinamik kavramlar ve çözeltiler termodinamiği ile faz dönüşümlerinin arasındaki
ilişkilerin açıklamalı anlatımı,
2. Yayınma mekanizmalarının atomsal düzeyde anlatılması ve atomsal hareketlilik mekanizmaları
ile ilişkilendirimesi,
3. Kinetik etkiler ve faz dönüşümleri sonucunda malzeme mikroyapısında oluşan kristal ara
yüzeylerin tanıtılması, gösterimi ve ara yüzeyler üzerine etki eden parametrelerin açıklanması,
4. Alaşım katılaşması ve katılarda yayınmaya bağlı dönüşümlerin açıklanması,
5. Yayınmasız ve martensit dönüşüm mekanizmalarının tanıtılması.

Dersin Tanımı

Termodinamik ve faz diyagramları. Çözeltiler termodinamiği. Faz dönüşümlerin kinetiği.
Atomistik yayınma mekanizmaları. Atomsal hareketlilik. Düşük- ve yüksek-açı sınırları. Tane
büyüme kinetiği. Tam uyumlu, yarı-uyumlu ve uyumsuz çökeltiler. Arafaz ara yüzeyleri.
Yayınma- ve ara yüzey-kontrollü büyüme. Alaşım katılaşması. Katılarda yayınmalı dönüşümler.
Yaşlandırılabilir alaşımlarda çökelme olayı. Parçacık büyümesi. Ötektoid dönüşümler. Perlitik ve
beynitik dönüşümler. Kütlesel dönüşümler. Yayınmasız dönüşümler. Martensit çekirdeklenme
teorileri. Martensit büyümesi.

Koordinatörleri
Mustafa Lutfi Öveçoğlu
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020