Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEO 208E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Uzaktan Algılama I
İngilizce Remote Sensing I
Dersin Kodu
GEO 208E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
2 4 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ayşe Filiz Sunar
Dersin Amaçları Dersin Amacı(Course Goal or Aim) Bu ders ile öğrencilerin, Uzaktan Algılamada temel olan enerji kaynağı ve elektromanyetik enerjinin yeryüzü özelliklerini belirlemedeki rolü hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerin uydu görüntü verileri üzerinden, gerek istatistiki gerekse de görsel yorumlama ile, değişik nesne türlerine ilişkin çok yönlü bilgi çıkarabilmek için yeterli donanım ve temel bilgi ve beceri edinmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Uzaktan algılamanın her aşamasında gerekli olan fiziksel temellerinin kavranmasını (elektromanyetik enerji, enerjinin atmosfer ve yeryüzü cisimleri ile etkileşimi) ve uydu algılama sistemleri, dijital görüntü, görsel algı ve görüntü yorumlama teknikleri gibi temel konuları ele alan bir derstir. Bu derste ayrıca uzaktan algılamanın uygulama alanları ile uzaktan algılama uydu verilerinin çözünürlük gibi temel özellikleri işlenmektedir.
Dersin Çıktıları 1
Uzaktan algılamanın temel kavramlarını ve geomatik mühendisliği için önemini detaylı olarak açıklar.
2
Uzaktan algılamanın fiziksel temellerini (ışınım kanunları, elektromanyetik enerji vb.) açıklar.
3
Elektromanyetik ışınımın atmosfer ve cisimlerle etkileşimini açıklar.
4
Optik görüntü verilerinin temel özelliklerini, sınırlamalarını, avantajlarını ve uygulama alanlarını açıklar.
5
Isıl görüntü verilerinin temel özelliklerini, sınırlamalarını, avantajlarını ve uygulama alanlarını açıklar.
6
Uydu görüntülerinin temel özelliklerini (çözünürlük, görüntü istatistiği, bant sayısı, kapsama alanı vb.) analiz eder
7
Uzaktan algılama verilerindeki farklı çoklu veri/görüş konseptini (çok-platformlu, çok-bantlı, çok-zamanlı, çok algılayıcılı) açıklar.
8
Görsel algılama elemanlarını ve görsel analizde kullanılan yorumlama tekniklerini açıklar, gösterir ve analiz eder.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı * Campbell, James B.; Wynne, Randolph H. Introduction to Remote Sensing. Edition: 5th ed. New York : Guilford Press. 2011. eBook.
* Uzaktan Algılama, Anadolu Universitesi, (Editör: Filiz Sunar), No:2320/1317, 2011.
* Dijital Görüntü İşleme, Anadolu Universitesi, (Editör: Filiz Sunar), No:3658/2486, 2017.
Diğer Referanslar * T.M. Lillesand, R.W. Kiefer, J. W. ChapmanRemote Sensing anad Image Interpretation. 2004. John Willey &Sons, Inc.NY, USA
* http://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/satellite-imagery-air-photos/satellite-imagery-products/educational-resources/9309
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023