Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEO 204 - Hata Teo ve Dengeleme
 

GEO 204 - Hata Teo ve Dengeleme

Dersin Amaçları

Bu dersin amacı, öğrencilerine,
1.
Jeodezik uygulamalar
da hata teorisinin kullanımını,
2.
Doğruluk ölçütleri açısından hata yayılma yasasının uygulanmasını,
3.
Jeodezik uygulamalarda parametre tahmini yöntemlerini kullanma becerisi
ve
4.
Jeodezik çalışmalarda dengeleme hesabının matematiksel modelini kurma
ve uygulam
aları,
5.
Yatay ve düşey kontrol ağlarında dengeleme hesabını gerçekleştirme ve
sonuçları analiz etmeleri,
6.
Jeodezik ağlarda datum konseptini açıklayıp datum dönüşümü konusunda
uygulama becerisi kazandırılmasını sağlamaktır.

Dersin Tanımı

Bu ders kapsamında, bir rastlantı değişkeni olarak ölçü ve olasılık teorisi ile
ilişkileri, konuya ilişkin her türden kavramlar ve bunların ele alınıp elde edilen ölçü ve sonuçların niteliğinin anlaşılmasına yönelik geliştirilmiş ve kullanılan
modeller ele alınıp işlenmektedir. Ayrıca bu modeller ve benzer diğer dengeleme hesabı yöntemlerinin jeodezik problemlerin değerlendirmesinde nasıl kullanıldığı dersin ana konusunu oluşturmaktadır.

Koordinatörleri
Orhan Akyılmaz
Orhan Akyılmaz
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023