Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / FIZ 636E - Fizikte istatistiksel metodlar ve hata analizi
 

FIZ 636E - Fizikte istatistiksel metodlar ve hata analizi

Dersin Amaçları

1-) Ölçümlerde belirsizlikleri, hataları saptamak, ortalama ve standart sapma hesaplarını yapmak 2-) Olasılık teorisini, Bayes teoremini, mod, varyans, hata aralığı kavramlarını öğrenmek
3-) Binom, Poisson, Gauss, X2 dağılımları gibi yaygın olasılık dağılımlarını incelemek
4-) Hata analizi yapabilmek, sistematik ve istatistiksel belirsizlikleri, hata yayılımını hesaplamak 5-) En küçük kareler metodunu, minimizasyon tekniklerini, parametre tahminleri yöntemlerini, olasılık testlerini, hipotez testlerini, Monte Carlo yöntemini öğrenmek

Dersin Tanımı

Bu ders esas olarak ölçümdeki belirsizliği ileri düzeyde incelemek isteyen fizikçilere, diğer bilim insanlarına ve mühedislere yöneliktir. Olasılık terorilerine kısa bir giriş yaptıktan sonra derste hata analizine, hipotez testlerine ve frekantalist yaklaşım ile Bayescı yaklaşımların karşılaştırılmasına yoğunlaşılacaktır. Ayrıca veri simülasyon teknikleri de incelenecektir.

Koordinatörleri
Kerem Cankoçak
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022