Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / CBM 553 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Atık ve Biyokütleden Enerji Üretimi
İngilizce Energy Genetation from Waste and Biomass
Dersin Kodu
CBM 553 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Kadir Alp
Hasan Can Okutan
Dersin Amaçları Bu derste aşağıdaki konuların öğrenilmesi amaçlanmaktadır:
1.Atık ve Biyokütle tanımları, karakteristikleri ve enerji potansiyelleri
2.Atık ve biyokütleden biyolojik ve termal yöntemlerle enerji üretim teknlojileri
3.Atık ve biyokütleden enerji üretimi tekniklerinin maliyetleri ,atıklar ve döngüsel ekonomi
Dersin Tanımı Biyokütle tanımı, Dünya’da ve Türkiye’de Enerjinin Görünümü, Atık Yönetimi;Atık ve Biyokütle Karakterizasyon Yöntemleri ; Depolama, Ön İşlemler, RDF, SRF Hazırlama; Biyogaz Üretimi; Fermantasyon(Endüstriyel Organik Atıklardan Biyogaz Üretimi), Düzenli Depolama-Çöp Gazı Üretimi; Biyoetanol/Biyodizel Üretim Teknikleri ; Termal Yöntemler I;Sınıflandırma, Yanma(Combustion)/İnsinerasyon,Biyokütle Yanma Modeli, Yanma Hesaplamaları
BAT Teknolojileri, Termal Yöntemler II – BAT Teknolojileri;Torefaction ve Piroliz Teknikleri, Termal Yöntemlerle Enerji Geri Kazanımı; Hidrojen ve Karbondioksit Teknolojilerinin Geleceği; Hidrojen Üretimi, Karbon Dioksit Tutma ve Kullanma Yöntemleri, Teknoloji Seçimi, Teknoekonomik Değerlendirmeler, Döngüsel Ekonomi ,Atık Gaz Temizleme ve Kontrol Teknikleri
Dersin Çıktıları -Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
I. Öğrenciler ülkemizdeki biyokütle ve atıkların potansiyelleri, master planlardaki bu tür geri kazanılabilir maddelerle ilgili hedefler hakkında bilgi sahibi olacaklardır (bilgi).
II. Öğrenciler enerji geri kazanımı için kullanılan biyolojik((kompost, RDF, biyogaz, biyometanol, biyodizel, çöp depo gazı) ve termal dönüşüm prosesleri (torrefaction, yakma, birlikte yakma, piroliz, gazlaştırma), CO2 ve Hidrojen teknolojileri, hakkında bilgi edinecekler, bu sistemlerin dizaynında temel reaksiyonların hesaplarını yapabilecekler, enerji geri kazanımı ve bu enerjinin kullanımına ilişkin temel uygulamaları(kombine çevrim, kojenerasyon ) ve döngüsel ekonomi hakkında bilgi sahibi olacaklar (bilgi).
III. Öğrenciler bu derste termal dönüşüm tekniklerinin atıkları hakkında, bu atıkların yönetimi ve kontrolü ile ilgili bilgi sahibi olacaklar ve bu bilgileri çevre mühendisliği ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde kullanacaklar (beceri).

IV.Öğrenciler biyokütle ve atıkların enerjilerinden yaralanmaya yönelik termal sistemlerin değerlendirmesinde diğer mühendislik alanındaki meslektaşları ile iyi iletişim kurmayı, bu proseslerle ilgili sunum hazırlamayı ve derleme makale yazmayı öğrenecekler (iletişim ve sosyal yetkinlik).
Önkoşullar --
Gereken Olanaklar --
Diğer --
Ders Kitabı --
Diğer Referanslar [1] E. Dahlquist, Technologies for Converting Biomass to Useful Energy, 2013.
[2] J.M. Jones, A.R. Lea-Langton, L. Ma, M. Pourkashanian and A. Williams, Pollutants Generated by the Combustion of Solid Biomass Fuels, 2014.
[3] E.L. Keating, Applied combustion, Mech. Eng. (2007), pp. xviii, 657 p.
[4] OECD/IEA & FAO, How2Guide for Bioenergy Roadmap Development and Implementation, IEA Publ. (2017), pp. 78.
[5] Technology roadmap: bioenergy for heat and power, Manag. Environ. Qual. An Int. J. 24 (2012), pp. meq.2013.08324aaa.005.
[6] Ooredoo, Annual Report 2017, (2017), .
[7] Pandey. A, Recent Advances In Thermochemical Conversion Of Biomass
8. C. Higman,M. Van Der Burgt, Gasification,Second Edition, GPP, 2007
9. K.Liu,C.Song,V.Subramani, Hydrogen and Syngas Production and Purification Technologies,Wiley,2010
10. D.Deublein,A.Steinhauser, Biogas From Waste and Renewable Resources, Wiley-VCH,2011
11. Best Available Techniques Reference Document On Waste Incineration
12. S.Capareda, Biomass Energy Conversions, CRC Press Taylor&Francis Group,2014
13. J. Cheng, Biomass Renewable Energy Processes, Second Edition, CRC Press Taylor&Francis Group, 2018
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022