Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / PYY 502E - Yönetim ve Organizasyon (İnşaat Sektörü için)
 

PYY 502E - Yönetim ve Organizasyon (İnşaat Sektörü için)

Dersin Amaçları

Bu ders ile, günümüz yoğun ve rekabetçi iş dünyasının gerektirdiği, şirket hedeflerini en verimli ve etkin şekilde yerine getirebilen ve sürekli gelişime açık olacak vizyon sahibi inşaat sektörü ve mimarlık alanındaki yönetici adayı katılımcılara yönelik;
1. Yönetim ve organizasyon kavramları ve yaklaşımlarını tartışıp irdelemek,
2. Yönetim çevresini ve fonksiyonlarını anlamak,
3. Uygulamaya ilişkin, örnek olay inceleme ve analizleri yapmak amaçlanmaktadır.

Dersin Tanımı

Temel kavramlarıyla yönetim ve organizasyon, Tarihi sürece bir bakış ve önemli çıkarımlar, Yönetim çevresi, Çevre/durum analizi. Yönetim fonksiyonlarına giriş, Yönetim fonksiyonları – planlama, Stratejik yönetim anlayışı, Yönetim fonksiyonları – örgütleme, Örgütsel davranış, İnsan kaynakları yönetimi, Yönetim fonksiyonları – önderlik etme ve yönetme, Motivasyon, İletişim. Ekip çalışması, Kontrol etme, Örnek olaylar.

Koordinatörleri
Metin Teberler
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024