Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / JEO 569 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Jeokimya ve Sağlık
İngilizce Geochemistry and health
Dersin Kodu
JEO 569 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Yüksel Örgün Tutay
Dersin Amaçları Günümüzde sağlıklı bir yaşam ortamı oluşturmak için bölgenin jeolojik özelliklerini tanımlamak özel bir önem kazanmıştır. Bu bağlamda:
-Ana, iz ve radyoaktif elementleri doğal kaynakları ile birlikte ele alarak tartışmak,
- Elementlerin toprak su ve havada neden olduğu kirliliği tartışmak
-jeokimyasal kirlenmenin tespitinde kullanılan araştırma yöntemlerini tanıtmak
-jeokimyasal kirliliğinin canlı hayatına etkileri konusunda bilgi vermek
-Bu konularda dünyada yapılan çalışmaları tanıtmak
-Sağlık sektöründe jeokimyasal verilerin kullanımının ülke ekonomisine katkısı konusunda farkındalık yaratmak
Dersin Tanımı Sağlık-hastalık kavramının tartışılması; Jeolojik ortamın temel özellikleri; jeokimyanın temel kavramları; elementlerin genel tanımları ve sınıflandırılması; elementlerin doğal kaynakları; elementlerin insan sağlığı üzerindeki etkileri; toprakların, suların ve atmosferin elementler tarafından kirletilmesi ve bu kirliliğin araştırılması yöntemleri; maden sahalarından (metalik, non metalik, fosil yakıtlar ve jeotermal sahalar dahil) kaynaklanan ağır metal kirlenmesi ve bunların insan sağlığına etkisi; dünyadan ve ülkemizden örnekler; toprak kirlenmesine neden olan olaylar ve toprak kirliliğinin canlıların sağlığı üzerindeki etkisi; dünyadan ve ülkemizden örnekler. Sağlık politikalarının belirlenmesinde jeokimyasal verilerin önemi.
Dersin Çıktıları 1.Litoloji-sağlık ilişkisini anlama
2.Element ve kayaç tanımlarını anlayıp çevre ile ilişkilendirme
3.Doğa kaynaklı kirlilikleri tesbit edip çözüm üretme
4..Multidisipliner çalışma
5. Sağlık politikalarının belirlenmesinde jeokimyasal verilerin öneminin farkına varmak
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar İnternet
İTÜ kütüphanesi
Diğer
Ders Kitabı Tıbbi Jeoloji Jeolojik Ortamların İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri, jeoloji Mühendisleri Odası Çeviri Serisi No:2; 2011
Diğer Referanslar -Medical Geochemistry Geological Materials and Health, Springer 2013
-Medical Mineralogy and Geochemistry , Geochemical Society ,Reviews in Mineralogy & Geochemistry , 2006
Appelo, C.A., Postma, J., D. 2005, Geochemistry, Groundwater And Pollution, 2nd Edition, A.A Balkema
-Jardona, S., Batisa, E., 2004, Natural groundwater quality and health, Geologica Akta, v.2, Barcelona.
-Environmental Geochemistry and Health with Special References to Developing Countries; 1996, Edited by J.D. Appleton; R. Fuge and G.J.H. Mc Call, Published by The Geological Society London.
- Trace-Element Contamination of the Environment, 1985, David Purves, Elsevier.
- Aplied Environmental Geochemistry, 1983, Edited by Iain Thronton, Accedemic Press.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021