Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / IPY 517 - İnşaat Proje.İçin Yön.&Organ.
 

IPY 517 - İnşaat Proje.İçin Yön.&Organ.

Dersin Amaçları

Günümüz yoğun ve rekabetçi iş dünyasının gerektirdiği, şirket hedeflerini en verimli ve etkin şekilde yerine getirebilen ve sürekli gelişime açık olacak vizyon sahibi inşaat sektörü ve mimarlık alanındaki yönetici adayı katılımcılara yönelik;
1. Yönetim ve organizasyon kavramları ve yaklaşımlarını tartışıp irdelemek,
2. Yönetim çevresini ve fonksiyonlarını anlamak,
3. Uygulamaya ilişkin, örnek olay inceleme ve analizleri yapmak amaçlanmaktadır.

Dersin Tanımı

Yönetim ve organizasyonun temelleri ve tarihi sürece bir bakış, yönetim çevresi ve durum analizi, yönetim fonksiyonları – planlama ve stratejik yönetim anlayışı; örgütleme ve örgütsel davranışa bakış, insan kaynakları yönetimi; liderlik, motivasyon, iletişim ve ekip çalışması kavramları; ve, kontrol etme ve denetim. İnşaat sektörü ve mimarlık örnek olayları inceleme, değerlendirme, analiz ve raporlama.

Koordinatörleri
Metin Teberler
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024