Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEO 209 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Taşınmaz Hukuku
İngilizce Real Estate Law
Dersin Kodu
GEO 209 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Mustafa Yanalak
Dersin Amaçları Bu derste, öğrencilere Medeni Hukuk sistemi hakkında temel bilgiler ve medeni hukukun taşınmaz mal kavramına yaklaşımı edindirilecektir. Ayrıca birlikte mülkiyet hakkı ve taşınmaz mal mülkiyeti kavramları açıklanarak, taşınmaz malyükümlülüğü, rehini, kat mülkiyeti, miras, mirasçılık ve mirasın intikali konularında öğrenci taşınmaz mal mevzuatına hâkim olacak ve tapu sicil sistemi ve bu hususta temel uygulamaları gerçekleştirebilecektir
Dersin Tanımı Medeni Hukuk Sistemi, Medeni Hukukun Taşınmaz Mal Kavramına Yaklaşımı, Kişi Kavramı ve Kişi Türleri, Mülkiyet Hakkı ve Taşınmaz Mal Mülkiyeti, Zilyetlik, Tapu Sicili ve Sicil Sistemi, Taşınmaz Mal Yükümlülüğü, Taşınmaz Mal Rehini, Kat Mülkiyeti, Miras, Mirasçılık ve Mirasın İntikali konularını içeren bir hukuk dersidir.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022