Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEO 608 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Radar ve Mikrodalga İle Uz.Alg
İngilizce Radar and Microwave Remote Sensing
Dersin Kodu
GEO 608 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Nebiye Musaoğlu
Dersin Amaçları 1 Günümüzde tüm dünyayı ve ülkemizi ilgilendiren çevresel etkileşimlerin/sorunların çözümünde mikrodalga Uzaktan Algılama teknolojilerinin ve radar verilerinin kullanım alanlarının ve kullanılan işleme yöntemlerin tanıtılması amaçlanmaktadır.
2 Verilen farklı uygulama örnekleri ile mikrodalga UA gibi yeni teknolojilerin çevresel izleme ve yönetimine katkıları, avantajları ve dezavantajları irdelenerek bu yöntemleri analiz edebilme ve uygulayabilme becerisi kazandırılmaya çalışılacaktır.
Dersin Tanımı Giriş, Uzaktan Algılama ve Radar, Radar Temelleri - Sistem ve Hedef Parametreleri, Uzaktan Algılama Mikrodalga Algılayıcı Sistemleri (Görüntüleyen/Görüntülemeyen Sistemler), Radar Görüntü Verisi ve Yorumlama Teknikleri, Önişleme, Radar Görüntülerinde Distorsiyonlar ve Düzeltilmesi Görüntü Zenginleştirme ve Özellik Çıkartımı, 3B Radar – Radar İnterferometri, Örnek çalışmalar, öğrenci sunumları ve genel değerlendirme.
Dersin Çıktıları Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, geomatik mühendisliği alanının ilişkili olduğu disiplinler arası entegrasyonu sağlayabilme ve ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme,
2 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme ve farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yorumlayarak yeni bilgiler oluşturabilme
3 Karşılaşılan sorunları mikrodalga veri ve işleme yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme,
4 Farklı uygulamalarda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve kültürel sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini sağlayabilme becerisi,
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024