Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MAK 587E - Yanmanın Esasları
 

MAK 587E - Yanmanın Esasları

Dersin Amaçları

Öğrencilere gaz, sıvı ve katı yakıtların yanması hakkında temel bilgileri vermek ve örneklerle, yanma sistemleri, yanma verimi, emisyon gibi alanlardaki temel uygulama pratiklerinin göstermektir.

Dersin Tanımı

Stokyometrik bağıntılar, genel reaksiyon ifadeleri, temel tnımlar, karışım oranı, ısıl değer, adyabatik alev sıcaklığı, sonlu hızda kimyasal reaksiyonlar, kimyasal denge, reaksiyon hızı, hız katsayıları, Arhenius modeli, kompleks kimyasal reaksiyonlar ve disasiyasyon, denge sabitlerinin ve bileşenlerin hesabı, hidro karbon yakıtlar için yanma modeli, alev sıcaklığı hesabı, dengeye erişmemiş prosesler, kısmi denge kabulü, hassasiyet analizi, kinetik eşitlikler, ODE’ler için çözüm metodları, kimyasal reaksiyonların indirgenmesi, yarı denge durumu kabulü, oksijen-hidrojen, metan-hava vb için indirgeme modeleri, tıutuşma ve patlama teorileri, kendiliğinden tutuşma sıcaklığı, tutuşma geçikmesi, ısıl ekplosyon teorisi, patlama limitleri
Cok bileşenli fiziksel sistemler için korunum denklemleri, önkarışımlı yanma, laminar ve turbülanslı yanma, damlacığın buharlaşması ve yanması, diffüzyon yanması, is ve diğer kirleticilerin oluşumu.

Koordinatörleri
Metin Ahmet Ergeneman
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024