Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MBL 551E - Yaratıcı Endüstrilerde Digital Kültür
 

MBL 551E - Yaratıcı Endüstrilerde Digital Kültür

Dersin Amaçları

1. Günümüz dijital tasarım yaklaşımı ve teknolojilerini kuramsal çerçeveleri ve ilişkili güncel paradigmaları üzerinden tartışmak;
2. Dijital tasarım araçları kullanımı, yaratıcı endüstriler (sanat, sinema, mimari, oyun ve ürün tasarımı, siber-uzay tasarımı) ve yeni üretilme süreçleri, tüketim ve ekonomi, kamusal ve bireysel kullanımı üzerine eleştirel tartışma ortamı yaratmak;
3. Gelecekteki olası gelişmeler esas alınarak, yeni tasarım yaklaşımları, siber-uzay / insan etkileşimi, yaratıcı endüstrilerin gelişimi tartışılarak gelecek senaryoları üzerine düşünce üretmek.
1. To discuss contemporary approaches to digital design and technology through relevant theoretical positions and paradigms;
2. To enable critical debate on the current state of the art of the employment of digital design tools, creative industries (art, cinema, architecture, game and product design, cyberspace design) and the new processes of generation of design object, consumption and economy, public and individual applications;
3. To enable projections towards multiple futures of the design profession and consecutive relations among cyberspace, creative industries and human interaction.

Dersin Tanımı

Yaratıcı endüstrilerde dijital kültür bağlamında: Dijital teori, yaratıcı ekonomiyi ve tüketimi tasarlamak, dijital araçların yaratıcı endüstrilerde kullanımı: Siberuzay, sanat, sinema, bilgisayar oyunları, ürün tasarımı, yaratıcı endüstrilerin sosyal yönü: Dağıtılmış demokrasi, kamusal alanı güçlendirme, insan davranışlarını değiştirme; hareketlilik, etkileşim, kimlik; yeni mekan tasarımı ve mimarlık; işbirliği, ağlar, görsel-işitsel ortam ve bilgi sistemleri, arttırılmış gerçeklik, gelişmekte olan teknolojiler; araştırma alanları.

Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024