Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / HSK 619E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İleri Yeryüzü Modelleri
İngilizce Advance Land Surface Models
Dersin Kodu
HSK 619E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mehmet Cüneyd Demirel
Dersin Amaçları 1. Fizik tabanlı ve kavramsal modelleri tanımak
2. Hassasiyet analizini ve hidrolojik model özelinde uygulanışını öğrenmek
3. Model kalibrasyonunda farklı veri ve araçları tanımak
4. Temel belirsizlik kaynaklarının model sonuçlarına etkilerini incelemek
Dersin Tanımı Temel Kavramlar, Optimizasyon, Kalibrasyon ve Validasyon Yöntemleri, Yeryüzü Modellerinin Sınıflandırılması, Fiziki Süreçlerin Zaman ve Alan Ölçekleri, Model Veri ve Çıktı Ölçekleri, Paralel Programlama, Amaç Fonksiyonları, Model Parametrelerinin Hassasiyet Analizi, Model Kalibrasyonu, Belirsizlik-Risk Analizi, Belirsizliğin Son Kullanıcıya Aktarılması, Modelden Bağımsız PEST ve GLUE Metotları.
Dersin Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenciler:
1. Probleme, veriye ve havzaya uygun model seçip modeli çalıştırmak için gerekli altlık verileri hazırlamayı öğrenecekler.
2. Kavramsal ve fizik tabanlı dağınık modellerin işlevlerini ve temel farklılıklarını öğrenecekler
3. Seçilen bir modeli kurmayı, modele veri hazırlamayı ve model sonuçlarını irdeleyip analiz etmeyi öğrenecekler.
4. Farklı metotların ve yazılım araçlarının kullanılması konularında becerilerini artıracaklardır. Bu araçlar genel olarak Cygwin, Python, R, Matlab, ArcGIS, DOS, Linux, Fortran, PEST ve GLUE’dir. Hidrolojik model örnekleri HBV, GR4J, VIC, SAC ve mHM arasından seçilecektir.
5. Probleme uygun amaç fonksiyonu seçmeyi veya tasarlamayı öğrenecekler.
6. Uzaktan algılama verilerinin (AET) model kalibrasyonunda nasıl kullanıldığını örnekleriyle görecekler.
7. Dünyanın başka yerlerinde uygulanan örnekleri inceleyip, farklı tip hidrolojik modellerde karşılaşılan güçlükleri özümseyecekler.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. Shaw Hydrology in practice; 1994; Vol. 160; ISBN 0203030230.
2. Ojha, C.; Berndtsson, R.; Bhunya, P. Engineering Hydrology; Oxford University Press, 2008; ISBN 978-0195694611 BT - Engineering Hydrology.
3. Doherty, J. PEST: Model Independent Parameter Estimation. Fifth Edition of User Manual; Watermark Numerical Computing: Brisbane, 2005;
4. Beven, K. Environmental Modelling: An Uncertain Future; 2009; ISBN 0415457599.
5. Demirel, M. C. Low flows?: mechanisms, forecasts and climate change impacts; Enschede, The Netherlands, 2014; ISBN 9789036535656.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024