Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / CBM 542E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Ötrofikasyon
İngilizce Eutrophication
Dersin Kodu
CBM 542E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Melike Gürel
Dersin Amaçları 1. Ötrofikasyon problemi ve su ekosistemlerine olan etkilerini detaylı olarak irdelemek
2. Tatlı ve tuzlu su ekosistemlerinde trofik seviyenin belirlenmesinde kullanılan yaklaşımları tanıtmak
3. Ötrofikasyon probleminin çözümünde izlenen yöntemleri kavratmak
Dersin Tanımı Ötrofikasyonun tanımı, ötrofikasyonun olumsuz etkileri, ötrofikasyonu etkileyen faktörler, besi maddesi kaynakları, besi maddesi döngüleri, fitoplankton kinetiği, tatlı ve tuzlu su ekosistemleri için trofik seviyenin belirlenmesi, ötrofikasyonun izlenmesi, ötrofikasyon modellemesi, ötrofikasyon kontrol yöntemleri, ötrofikasyonla ilgili politikalar, örnek çalışmalar
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;

I. Ötrofikasyonu problemini tanımlanma, olumsuz etkilerini ve ötrofikasyonu etkileyen faktörleri belirleme
II. Biyojeokimyasal döngüler ve fitoplankton kinetiğini kavrama
III. Tatlı ve tuzlu su ekosistemlerinin trofik seviyelerini belirleme
IV. Ötrofikasyon kontrolü, yönetimi ve politikaları kavrama
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020