Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / ENB 504E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Çevre Biyoteknolojisinin Esasları II
İngilizce Fundamentals of Env.Biotechn. II
Dersin Kodu
ENB 504E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Seval Sözen
Dersin Amaçları Dersin temel amaçları:
1. Mikrobiyal çoğalma stokiyometrisi ve kinetiğini kavrayarak biyolojik atıksu arıtımı esaslarını
mühendislik uygulamalarına aktarabilme becerisinin kazandırılması
2. Biyolojik atıksu proseslerinin kavramsal tasarımının yapılması becerisinin kazandırılması
Dersin Tanımı Aerobik Askıda Çoğalan Aktif Çamur Sistemleri: Kinetik ve stokiyometrik karateristiği, modifikasyonları,
temel tasarım parametreleri ve modelleme esasları; Biyolojik Besi Maddesi (Nütrient) Giderimi: Biyolojik
Azot Giderimi: Kinetik ve stokiyometrik özellikleri ve modelleme esasları, biyolojik azot giderimine
yönelik proses uygulamaları/yeni yöntemler, Biyolojik Fosfor Giderimi, Kinetik ve stokiyometrik
özellikleri ve modelleme esasları; Anaerobik Arıtma Prosesleri; Aerobik Biofilm Prosesleri
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri kazanırlar;
i. Aerobik askıda çoğalan aktif çamur sistemlerde kullanılan biyolojik arıtım esasları; kinetik ve
stokiyometrik karateristiği, sistem modifikasyonları (kademeli besleme, kademeli havalandırma,
kontakt stabilizasyon sistemi, uzun havalandırmalı aktif çamur sistemi, vb.), proses modelleme
esasları; model bileşenleri; proses hız ifadeleri; stokiyometrik ilişkiler
ii. Biyolojik azot giderimine ilişkin temel mikrobiyolojik yaklaşımlar/esaslar, azot döngüsü, aerobik
ve anoxic mikrobiyolojik koşullarda azot gideriminde gerçekleşen detaylı adımlar, nitrifikasyon
ve denitrifikasyonun esasları, biyolojik azot gideren sistemlerin tasarım esasları ve biyolojik azot
gideriminde enerji ve sürdürülebilirlik odaklı güncel yaklaşımlar ve yeni uygulamalar,
iii. Biyolojik fosfor giderimine ilişkin temel mikrobiyolojik yaklaşımlar/esaslar, anaerobik ve aerobik
koşullarda fosfor giderim mekanizmasının adımları, proses kinetiği ve stokiyometrisi, karışık
kültürde kararlı hal modeli ve basitleştirilmiş sistem tasarımı
iv. Anaerobik arıtma prosesleri temel proses yaklaşımları, proses kinetiği ve stokiyometrisi, tasarım
esasları ve farklı uygulamalar
v. Aerobik biyofilm prosesleri temel proses yaklaşımları ve arıtma mekanismaları, proses kinetiği
ve stokiyometrisi, tasarım esasları ve farklı uygulamalar
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar -
Diğer
Ders Kitabı 1.Orhon, D. and Artan, N. (1984). Modelling of Activated Sludge Systems. Technomic
Publ.Co.Inc., Lancester, PA.
2.Speece, R.E. (1996). Anaerobic Biotechnology, , Archae Press, Tennessee.
3.Rittman, B.E. and McCarty, P.L. (2001). Environmental Biotechnology: Principles and
Applications. McGraw-Hill Companies, Inc., NY.
4. Henze, M., van Loosdrecht, M. C. M., Ekama G.A. and Brdjanovic, D.(2008). Biological
Wastewater Treatment- Principles, Modelling and Design, IWA Publishing.
5.Grady, C.P.L, Daigger, G., Love, N.G. and Filipe, C.D.M. (2011). Biological Wastewater
Treatment. 3rd edition, IWA Publishing.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020